TUYỂN DỤNG TUYỂN DỤNG

Thông báo tuyển dụng Chuyên viên phòng Khoa học và Hợp tác

 | Lượt xem: 2649
Học viện Chính sách và Phát triển cần tuyển dụng 02 chuyên viên phòng Khoa học và Hợp tác.  Cụ thể tải TẠI ĐÂY

Thông báo tuyển dụng giảng viên của Học viện Chính sách và Phát triển

 | Lượt xem: 1662
Tải Thông báo về tuyển dụng Giảng viên tại đây

THÔNG BÁO: Về việc tuyển dụng Giảng viên của Học viện Chính sách và Phát triển

 | Lượt xem: 1772
THÔNG BÁO: Về việc tuyển dụng Giảng viên của Học viện Chính sách và Phát triển