Xúc tiến tuyển sinh Xúc tiến tuyển sinh

KINH TẾ QUỐC TẾ - NGÀNH HỌC CỦA NGHỀ NGHIỆP VÀ KINH DOANH TOÀN CẦU

Publish date 02/03/2020 | 10:08 AM  | Lượt xem: 149
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hóa, Việt Nam đã tham gia Tổ chức thương mại thế giới (WTO) năm 2007, Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) năm 2015, đồng...