Bài giảng Bài giảng

Đề cương môn học Khoa Kinh tế đối ngoại
Publish date 10/05/2017 | 14:00 PM  | Lượt xem: 1977

Đề cương các môn học do Khoa Kinh tế đối ngoại phụ trách

Các môn học Khoa Kinh tế đối ngoại phụ trách:

1) Kinh tế quốc tế

- Kinh tế quốc tế trong ngành

- Kinh tế quốc tế ngoài ngành

2) Thương mại quốc tế

3) Đầu tư quốc tế

4) Marketing quốc tế

5) Đàm phán kinh tế quốc tế

6) Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

7) Thanh toán quốc tế