Đào tạo Đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Kinh tế quốc tế, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại

Publish date 28/01/2019 | 08:51 AM  | Lượt xem: 1103
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ, CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI Khoa Kinh tế đối ngoại phụ trách giảng dạy, đào tạo cử...

Chuyên ngành đào tạo Thương mại quốc tế và Logictis

Publish date 28/01/2019 | 11:06 AM  | Lượt xem: 1154
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH TMQT VÀ LOGISTICS Giới thiệu về chuyên...