Các CLB sinh viên Các CLB sinh viên

PHIẾU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (Dành cho Cựu sinh viên)
Publish date 28/11/2019 | 11:05 AM  | Lượt xem: 361

PHIẾU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (Dành cho Cựu sinh viên)

Thân gửi Anh/Chị cựu sinh viên của Học viện Chính sách và Phát triển!

            Nhằm mục tiêu đào tạo sinh viên tốt nghiệp có việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo và đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức khảo sát tình hình việc làm của cựu sinh viên. Học viện trân trọng đề nghị Anh/Chị cung cấp thông tin theo các nội dung của phiếu khảo sát theo đường link dưới đây. Chúng tôi đảm bảo các thông tin cá nhân trong Phiếu khảo sát được bảo mật.

                         Trân trọng cảm ơn Anh/Chị!