Các CLB sinh viên Các CLB sinh viên

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA SINH VIÊN NĂM CUỐI VỀ KHÓA HỌC (KHÓA 7)
Publish date 21/10/2019 | 16:03 PM  | Lượt xem: 407

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA SINH VIÊN NĂM CUỐI VỀ KHÓA HỌC (KHÓA 7)

               Thân gửi Anh/Chị Sinh viên đang học tập tại Học viện Chính sách và Phát triển!

            Nhằm mục tiêu đánh giá và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức khảo sát lấy ý kiến người học về khóa học. Học viện gửi phiếu khảo sát kèm theo đường link dưới đây đến anh/chị nhằm thu thập ý kiến phản hồi về kết quả đào tạo của khoá học. Mong anh/chị vui lòng đọc kỹ và trả lời các câu hỏi dưới đây  bằng cách đánh dấu X vào ô tròn phù hợp hoặc điền thông tin vào các khoảng trống. Chúng tôi đảm bảo các thông tin cá nhân trong Phiếu khảo sát được bảo mật.
          Trân trọng cảm ơn Anh/Chị!