Cơ cấu tổ chức và nhân sự Cơ cấu tổ chức và nhân sự

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN KHOA ĐẤU THẦU
Publish date 19/03/2019 | 16:51 PM  | Lượt xem: 1045

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN KHOA ĐẤU THẦU

STT

GIẢNG VIÊN

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

 

 

Thầy Lê Văn Tăng

 

Thầy Lê Văn Tăng là Trưởng Khoa danh dự Khoa Đấu thầu, Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Nguyên Chánh thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thầy Lê Văn Tăng Kỹ sư Xây dựng, Đại học Bách Khoa CLuj - Napoca, Rumani, năm 1979; Kỹ sư Kinh tế Xây dựng, Đại học Xây dựng Hà Nội, năm 1988; Cử nhân tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, năm 2000; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học United Business Brussel, Bỉ - Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2004. Cao cấp lý luận chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia, năm 2003; Chuyên gia cao cấp, Học viện Hành chính Quốc gia, năm 2007.

Lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu của Thầy Lê Văn Tăng bao gồm các lĩnh vực như  đấu thầu và đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); Quản lý Nhà nước về đấu thầu; Thầy Tăng còn là thành viên Tổ thẩm định Giáo trình đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu của Cục Quản lý Đấu thầu.

Lý lịch khoa học (Dowload Tại đây)

2

TS. Nguyễn Thế Vinh

 

 

TS Nguyễn Thế Vinh tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân, Tiến sĩ tại Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư). TS Vinh có nhiều kinh nghiệm về các lĩnh vực đấu thầu, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, chiến lược phát triển và marketing. Hiện nay TS Vinh đang là chuyên gia tư vấn cho Ngân hàng thế giới (WB), Công ty Mc Kinsey và tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực Đấu thầu, Quy hoạch phát triển của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. TS Vinh là chủ biên giáo trình Đấu thầu mua sắm, có nhiều bài nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí khoa học và có nhiều Đề tài, Đề án trình các cấp có thẩm quyền.TS. Nguyễn Thế Vinh phụ trách giảng dạy các môn: Đấu thầu mua sắm 1, Đấu thầu tư vấn; Lập hồ sơ mời thầu và Đánh giá hồ sơ dự thầu; Lập dự án đầu tư, Quản lý dự án đầu tư.

Lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu của TS. Nguyễn Thế Vinh gồm: Kinh tế phát triển; Quy hoạch phát triển; Đấu thầu tư vấn; Lập Hồ sơ mời thầu; Lập dự án đầu tư, Quản lý dự án đầu tư.

Lý lịch khoa học  (Dowload Tại đây)

 

TS. Nguyễn Duy Đồng

TS. Nguyễn Duy Đồng đã tốt nghiệp cử nhân kinh tế đối ngoại tại Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội, Thạc sĩ kinh tế và lấy bằng Tiến sĩ kinh tế phát triển - Viện Chiến lược phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuyên sâu về lĩnh vực xây dựng với nhiều năm kinh nghiệm làm việc và tư vấn cho các Tổng công ty, Tập đoàn lớn trong và ngoài nước trong lĩnh vực xây dựng và quản lý các dự án đầu tư xây dựng. TS. Duy Đồng đã từng trải qua nhiều năm làm lãnh đạo và quản lý  phụ trách các dự án đầu tư xậy dựng của đơn vị. Đồng thời là chuyên gia tư vấn các dự án đầu tư xây dựng các công trình cấp quốc gia có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn nước ngoài. TS. Duy Đồng có nhiều công trình nghiên cứu được đăng trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước. TS. Duy Đồng phụ trách giảng dạy các môn: Đấu thầu mua sắm 1, Đấu thầu xây lắp và Hợp đồng kinh tế trong đấu thầu; Lập dự toán dự án đầu tư; Quản lý dự án đầu tư.

Lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu của TS. Nguyễn Duy Đồng gồm: Đấu thầu xây lắp, Đấu thầu và Quản lý dự án đầu tư công, Cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp.

Lý lịch khoa học (Dowload Tại đây)

 

TS. Đỗ Kiến Vọng

TS. Đỗ Kiến Vọng tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Hành chính học (năm 2008) và Tốt nghiệp thạc sỹ Tài Chính công  tại Học viện Hành chính quốc gia (năm 2012), Tốt nghiệp Tiến sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tế tại Học viện Khoa học xã hội thuộc Việt Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. TS. Đỗ Kiến Vọng tham gia nhiều đề tài nghiên cứu Khoa học cấp Bộ và cấp Học viện, tham gia vào việc biên soạn giáo trình và tài liệu giảng dạy của Khoa; đồng thời có nhiều bài báo, công trình khoa học được đăng trên các tạp chí uy tín trong nước. TS. Đỗ Kiến Vọng phụ trách giảng dạy các môn: Đấu thầu mua sắm 1, Đấu thầu mua sắm nâng cao và Đấu thầu qua mạng và Đấu thầu mua sắm hàng hóa.

Lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu của TS. Đỗ Kiến Vọng gồm: Đấu thầu mua sắm công, QLNN về Đấu thầu, Đấu thầu qua mạng và Lĩnh vực quản lý Tài chính công.

Lý lịch khoa học  (Dowload Tại đây)

 

 

Ths. Mai Văn Sáu

Ths. Mai Văn Sáu tốt nghiệp Cử nhân và Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng tại Học viện Ngân hàng, Hà Nội. Trước khi làm giảng viên tại Học viện Chính sách và Phát triển, Ths Mai Văn Sáu có 10 năm công tác tại một trong các ngân hàng thương mại lớn nhất là BIDV với chuyên môn sâu về tài trợ dự án, cấp tín dụng cho các doanh nghiệp lớn và tập đoàn kinh tế, hay các ngân hàng TMCP tiên phong áp dụng các mô hình hoạt động và quản trị tiên tiến như MaritimeBank, TPBank với vị trí lãnh đạo, quản lý tại Hội sở chính. Từ năm 2017, Ths Mai Văn Sáu là giảng viên tại Học viện Chính sách và Phát triển. Ths Mai Văn Sáu là thành viên nghiên cứu của một số đề tài nghiên cứu khoa học uy tín cấp Nhà nước trong và ngoài Học viện và liên tiếp có các bài báo, công trình khoa học được công bố trong các tại chí uy tín trong và ngoài nước.

Ths. Mai Văn Sáu phụ trách giảng dạy các môn: Đấu thầu mua sắm 1; Đấu thầu phi tư vấn; Đấu thầu qua mạng; Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP.

Lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu của Ths. Mai Văn Sáu gồm: Tài chính ngân hàng; Đấu thầu phi tư vấn; Đấu thầu qua mạng; Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP.

Lý lịch khoa học (Dowload Tại đây)

6

 

Ths. Nguyễn Việt Hưng

 

ThS. Nguyễn Việt Hưng tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Leicester (Anh Quốc) chuyên sâu về Quản trị nguồn nhân lực và Đào tạo. ThS. Hưng đã có kinh nghiệm làm việc tại ngân hàng TMCP Sacombank. Tại Khoa Đấu thầu, ThS. Hưng phụ trách giảng dạy các học phần Đấu thầu mua sắm 1, Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Bên cạnh việc giảng dạy, ThS. Hưng tham gia vào các công trình nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực đấu thầu cũng như dự án nghiên cứu của World Bank.

Ths. Nguyễn Việt Hưng phụ trách giảng dạy các môn: Đấu thầu mua sắm 1; Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP.

Lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu của Ths. Nguyễn Việt Hưng gồm: Đấu thầu mua sắm; Quản trị nguồn nhân lực; Tài chính ngân hàng; Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP.

Lý lịch khoa học (Dowload Tại đây)

7

Ths. Nguyễn Hoàng Diệu Linh

 

 

 

 

 

 

Lý lịch khoa học  (Dowload Tại đây)