ĐÀO TẠO ĐÀO TẠO

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020

Publish date 06/01/2020 | 20:15 PM  | Lượt xem: 1191
       Học viện Chính sách và Phát triển (APD) được thành lập theo Quyết định số 10/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng...

Học viện Chính sách và Phát triển tham gia góp ý việc tổ chức giảng dạy thí điểm các môn học lý luận chính trị với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Publish date 23/12/2019 | 08:38 PM  | Lượt xem: 245
Sáng nay ngày 23 tháng 12 năm 2019, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm đại diện Vụ Giáo dục đại học TS. Đặng Quang...

QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ TẠI HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Publish date 02/04/2018 | 02:57 PM  | Lượt xem: 2998
Quy định này điều chỉnh các hoạt động đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ, bao gồm: tổ chức đào tạo; kiểm tra và thi học phần;...

Quy chế tổ chức và hoạt động của khoa Đào tạo Quốc tế

Publish date 02/04/2018 | 11:19 AM  | Lượt xem: 2862
Tải TẠI ĐÂY

Chương trình đào tạo chuẩn CLC chuyên ngành Kinh tế đối ngoại

Publish date 02/04/2018 | 11:17 AM  | Lượt xem: 3536
Tải TẠI ĐÂY

Chương trình đào tạo chuẩn CLC chuyên ngàng Tài chính ngân hàng

Publish date 02/04/2018 | 11:15 AM  | Lượt xem: 2973
Tải TẠI ĐÂY

Quyết định ban hành chương trình đào tạo hệ Thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công

Publish date 02/04/2018 | 10:53 AM  | Lượt xem: 1339
Tải TẠI ĐÂY

Chương trình đào tạo Đại học khóa 8

Publish date 02/04/2018 | 10:51 AM  | Lượt xem: 2127
Tải TẠI ĐÂY

Chương trình đào tạo hệ Đại học chính quy khóa 7

Publish date 02/04/2018 | 10:34 AM  | Lượt xem: 1564
Tải TẠI ĐÂY

Chương trình đào tạo Đại học khóa 6

Publish date 02/04/2018 | 10:32 AM  | Lượt xem: 1393
Tải TẠI ĐÂY

Chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 5

Publish date 02/04/2018 | 10:30 AM  | Lượt xem: 1227
Tải TẠI ĐÂY

Chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 4

Publish date 02/04/2018 | 10:27 AM  | Lượt xem: 1205
Tải TẠI ĐÂY

Quyết định ban hành chương trình hệ đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng

Publish date 02/04/2018 | 10:16 AM  | Lượt xem: 1074
Tải TẠI ĐÂY

Chương trình Dự bị học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ

Publish date 25/10/2017 | 08:39 AM  | Lượt xem: 9370
Trong khuôn khổ hợp tác giữa APD - VCREME, Học viện Chính sách và Phát triển và Trung tâm Nghiên cứu Quản lý Kinh tế, quản trị...

Đề cương môn học

Publish date 16/08/2017 | 05:10 PM  | Lượt xem: 2583
Tra cứu đề cương môn học tại đây

Thông báo: Chương trình học tiếng anh tại Philippines hè 2016

Publish date 31/05/2016 | 12:00 AM  | Lượt xem: 3427