Học bổng Học bổng

Học viện Chính sách và Phát triển tiến cử 10 sinh viên nhận Học bổng KORCHAM
Publish date 06/01/2020 | 10:16 AM  | Lượt xem: 73

Học viện Chính sách và Phát triển tiến cử 10 sinh viên nhận Học bổng KORCHAM

Hiệp Hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam tiếp tục lên kế hoạch tổ chức sự kiện đêm “Chung tay chia sẻ 2019" với lễ trao học bổng KORCHAM. Tham dự chương trình này, Học viện Chính sách và Phát triển tiến cử 10 sinh viên nhận Học bổng danh giá này.

Chương trình được tổ chức liên tục hàng năm với mục tiêu các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam đồng hành cùng sinh viên Việt Nam hỗ trợ trong quá trình học tập và tốt nghiệp. Nắm được nội dung của chương trình, Học viện đã thông báo tiêu chí cho sinh viên đối chiếu và nội dung hồ sơ để sinh viên chuẩn bị xét điều kiện nhận Học bổng KORCHAM. Các Khoa đã nộp hồ sơ sinh viên có nguyện vọng và đáp ứng được tiêu chí của các nhà tài trợ về phòng Chính trị và Công tác sinh viên tổng hợp, sau đó báo cáo Ban Giám đốc.

Chiều 31/10/2019, tại phòng họp 505,  Học viện tổ chức phiên họp. Thành phần tham dự có TS. Nguyễn Thế Vinh – Phó Giám đốc Học làm Chủ tọa, đại diện các khoa, phòng Chính trị và Công tác sinh viên.

 Phiên họp tập trung vào việc xét duyệt các hồ sơ được tổng hợp. Sau khi xem xét, cân nhắc kỹ càng và bổ sung ý kiến của các khoa, Chủ tọa công bố danh sách 10 sinh viên đủ điều kiện và tiến cử các sinh viên này tham dự sự kiện Đêm CSR “Chung tay chia sẻ” 2019 và nhận Học bổng KORCHAM, đồng thời yêu cầu các sinh viên có tên trong danh sách tiếp tục liên hệ với phòng Chính trị và Công tác sinh viên – Phòng 407 để bám sát tiết trình của sự kiện này.

Danh sách 10 sinh viên đề cử nhận học bổng

1. Lê Thị Hương, Lớp CSC 7, Khoa Chính sách công

2. Ngô Thị Tuyết, Lớp CSC 7, Khoa Chính sách công

3. Phan Anh Huy, Lớp QTDN 7, Khoa Quản trị Kinh doanh

4. Trần Thị Như Quỳnh, Lớp KTĐN 8C, Khoa Kinh tế đối ngoại

5. Lê Thị Phương Thảo, Lớp KTĐN 8C, Khoa Kinh tế đối ngoại

6. Ngụy Thị Mỹ Hạnh, Lớp KTĐN 7A, Khoa Kinh tế đối ngoại

7. Lý Thị Hằng, Lớp KTĐN 7B, Khoa Kinh tế đối ngoại

8. Nguyễn Thị Hồng, Lớp KTĐN 8B, Khoa Kinh tế đối ngoại

9. Đinh Thị Phương, Lớp TC 8B, Khoa Tài chính - Đầu tư

10. Vũ Thị Minh Anh, Lớp TC 8B, Khoa Tài chính - Đầu tư

(Nguồn: Trung tâm CNTT, TV&TT)