Học bổng Học bổng

Tổng kết năm học 2018 - 2019: Cấp học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2018 - 2019; Khen thưởng tập thể và cá nhân sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn; Tiến cử sinh viên nhận học bổng của PTI và QUỹ văn hóa DB Kimjumki
Publish date 17/09/2019 | 14:21 PM  | Lượt xem: 1018

Cấp học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 : Quyết định ( tại đây ), Danh sách ( tại đây )

Khen thưởng tập thể và cá nhân sinh viên đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm học 2018 – 2019: Quyết định ( tại đây ), Danh sách ( tại đây ).

Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã vươn lên trong học tập và rèn luyện của năm học 2018 – 2019 nhận học bổng của Bảo hiểm PTI và Quỹ văn hóa DB Kimjumki (Hàn Quốc): Quyết định ( tại đây ), Danh sách ( tại đây ).