HỢP TÁC QUỐC TẾ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Thông báo buổi nói chuyện chuyên đề “To make the most of student life – Để sống trọn vẹn thời sinh viên”
 | Lượt xem: 2119

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “To make the most of student life – Để sống trọn vẹn thời sinh viên” giúp sinh viên có phương pháp học tập hiệu quả trong học tập, nâng cao tính tự học, tư duy phản biện, định hướng việc làm; Xây dựng thái độ tích cực, rèn luyện kỹ năng sống: Kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng làm việc dưới áp lực, kỹ năng làm việc nhóm, cụ thể như sau:

            Chủ trì: Trung tâm bồi dưỡng, tư vấn và phản biện chính sách, Học viện Chính sách và Phát triển

            Diễn giả: Ông Nguyễn Cảnh Bình - Chủ tịch Alphabooks

            Nội dung:   Phụ lục đính kèm; Ngôn ngữ: Tiếng Việt

            Thời gian: Từ 8h00 đến 11h30 ngày 22/09/2018.

            Địa điểm: Học viện Chính sách và Phát triển.

            Phòng Khoa học và Hợp tác thông báo tất cả các Khoa quản lý sinh viên được biết để phổ biến tới các bạn sinh viên có nhu cầu đăng ký tham gia.

           Thời hạn đăng ký trước ngày 22/09/2018, Mọi thông tin liên hệ đ/c Nguyễn Tuấn Sơn, SDT : 0902208069, email: ztson1812@gmail.com.

           Trân trọng!

           Nội dung : Tải tại đây

ĐỐI TÁC ĐỐI TÁC