LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 03/6 đến hết ngày 09/6/2019
 | Lượt xem: 1512

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 03/6/2019 đến 09/6/2019
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 03/6/2019)
10h00 Họp Chi bộ 3 - Xét chuyển Đảng chính thức cho đ/c Phạm Thị Diệu Linh Toàn thể Đảng viên chi bộ 3  Bí thư Chi bộ 3
Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Ba (ngày 04/6/2019)
14h00 Họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp Thành viên HĐ Chủ tịch HĐ
Phó Giám đốc
Giang Thanh Tùng
P.505  
Thứ Tư (ngày 05/6/2019)
Thứ Năm (ngày 06/6/2019)
9h30 Họp Hội đồng nghiệm thu chính thức chương trình đào tạo chuyên ngành Đấu thầu và quản lý dự án Thành viên Hội đồng nghiệm thu; Ban chủ nhiệm đề án; cán bộ giảng viên khoa Đấu thầu; khách mời và cán bộ, giảng viên quan tâm Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
14h00 Làm việc với Công ty Trí Nam về phần mềm E-learning  Ban Giám đốc; Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, TCHC, CSC, TC-ĐT, KTQT, KTPT, và các thầy cô giảng dạy cao học quan tâm Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Sáu (ngày 07/6/2019)
Cả ngày  Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa 6 khoa Kinh tế phát triển Thành viên Hội đồng, sv K6 khoa KTPT, cán bộ giảng viên quan tâm TS. Lê Huy Đoàn P.401, 402, 403  
Thứ Bảy (ngày 08/6/2019)
7h00 Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa 6 khoa Kinh tế phát triển Thành viên Hội đồng, sv K6 khoa KTPT, cán bộ giảng viên quan tâm TS. Lê Huy Đoàn P.306, 307  
Chủ Nhật (ngày 09/6/2019)
Lịch thi hết học phần học kỳ II bắt đầu từ 13/5 đến hết ngày 15/6/2019. Đề nghị cán bộ coi thi có trong danh sách thực hiện nghiêm túc.