LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 20/01 đến hết ngày 26/01/2020
 | Lượt xem: 919

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 20/01/2020 đến 26/01/2020
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai (ngày 20/01/2020)

8h30

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Các thành viên HĐ. 

Giám đốc
Đào Văn Hùng

Phòng họp tầng 2, An Khánh

Chương trình tải TẠI ĐÂY.

Danh sách HĐ tải TẠI ĐÂY.

11h30

Gặp mặt cán bộ, giảng viên nhân dịp xuân về

Khách mời, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, Toàn thể cán bộ, giảng viên

Giám đốc
Đào Văn Hùng

Nhà ăn, tầng 1, tòa hiệu bộ

 

13h30

Nghiệm thu Đề tài NCKH: APD/2019/B02

Thành viên HĐ, cán bộ giảng viên quan tâm 

Chủ tịch HĐ
TS. Nguyễn Thạc Hoát

Phòng họp tầng 2, An Khánh

 

15h00

Nghiệm thu Đề tài NCKH: APD/2019/C02

Thành viên HĐ, cán bộ giảng viên quan tâm

Chủ tịch HĐ

TS. Nguyễn Thế Vinh

Phòng họp tầng 2, An Khánh

 

Thứ Ba (ngày 21/01/2020)

Thứ Tư (ngày 22/01/2020) 

Thứ Năm (ngày 23/01/2020): Nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý

Thứ Sáu (ngày 24/01/2020): Nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý

Thứ Bảy (ngày 25/01/2020): Nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý

Chủ Nhật (ngày 26/01/2020): Nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý