LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 22/4 đến hết ngày 28/4/2019
 | Lượt xem: 1694

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 22/4/2019 đến 28/4/2019
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Phó Giám đốc Trần Trọng Nguyên đi học Cao cấp lý luận chính trị đến hết 26/4/2019.
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 22/4/2019)
Thứ Ba (ngày 23/4/2019)
14h00 Làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ  Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TC-HC, các đ/c: Minh Vân, Trường, Ngà, Tiến Thành Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.803  
Thứ Tư (ngày 24/4/2019)
Thứ Năm (ngày 25/4/2019)
14h00 Họp Đảng ủy Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Các Đảng ủy viên Bí thư Đảng ủy
Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.501  
14h30 Hội nghị lấy phiếu ý kiến về rà soát, giới thiệu nhân sự bổ sung vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2019 các giai đoạn 2016-2021 và
giai đoạn 2021-2026 đối với chức danh Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương.
Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, Toàn thể cán bộ, giảng viên  Giám đốc
Đào Văn Hùng
Hội trường 702  
Thứ Sáu (ngày 26/4/2019)
11h00 Lấy phiếu tin nhiệm bổ nhiệm Phó Trưởng khoa phụ trách khoa Kinh tế phát triển Hồng Quân, Ngà, Khoa Kế hoạch phát triển P.TCHC Khoa Kế hoạch phát triển  
Thứ Bảy (ngày 27/4/2019)
Chủ Nhật (ngày 28/4/2019)