LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 27/01 đến hết ngày 02/02/2020
 | Lượt xem: 577

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 27/01/2020 đến 02/02/2020
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 27/01/2020)
Thứ Ba (ngày 28/01/2020)
Thứ Tư (ngày 29/01/2020) 
Thứ Năm (ngày 30/01/2020)
8h30 Gặp mặt đầu năm cán bộ, giảng viên  Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, toàn thể cán bộ, giảng viên  Giám đốc
Đào Văn Hùng
Sảnh tầng 2, tòa 7F  
9h30 Họp giao ban  Ban Giám đốc, các nhóm Đề án tự chủ và Đề án Chiến lược  Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 31/01/2020)
Thứ Bảy (ngày 01/02/2020)
Chủ Nhật (ngày 02/02/2020)