LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 9/9 đến hết ngày 15/9/2019
 | Lượt xem: 1889

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 9/9/2019 đến 15/9/2019
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 9/9/2019)
14h00 Làm việc với Nippon Koei Phó GĐ Tùng, Huy Đoàn, Giám đốc Nippon Koei Việt Nam Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
14h30 Họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp, 5 ứng viên (Vọng, Tú Ngà, Thu Hà, Lan Anh, Tiến Sơn) Phó Giám đốc
Giang Thanh Tùng
P.505  
Thứ Ba (ngày 10/9/2019)
10h00 Sinh hoạt Chi bộ 3 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 3 Bí thư Chi bộ 3
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Tư (ngày 11/9/2019)
08h30 - 11h30 Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020 Ban Giám đốc Học viện
Lãnh đạo các đơn vị thuộc HV;
Trợ lý các Khoa/Viện; Cán bộ các Phòng/Ban/Trung tâm.
Cố vấn học tập các lớp và giảng viên không có giờ giảng.
Đại diện BCS, BCH các lớp sinh viên (mỗi lớp 2 SV).
Sinh viên đạt học bổng KKHT trong kỳ 2 năm học 2018-2019.
Các Sinh viên khác có quan tâm; có nhu cầu tham gia đối thoại với HV nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý của HV.
Giám đốc
Đào Văn Hùng
Hội trường 806  
09h00 Làm việc với trường Cao đẳng Thống kê 2 Ban Giám đốc Học viện và Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Thống kê 2, lãnh đạo Phòng QLĐT Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
14h00 Họp Ban chủ nhiệm đề tài KC.09 TS. Hoàng Ngọc Phong, TS. Công Mỹ, Phòng QLKHHT, đại diện Viện Chiến lược Phát triển Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Năm (ngày 12/9/2019)
Cả ngày Khóa bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng thiết kế, xây dựng, tổ chức các bài kiểm tra, bài thi và các hoạt động đánh giá năng lực tiếng Anh cho các giảng viên bộ môn Ngoại ngữ. Giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ TS. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
Giám đốc Trung tâm Khảo thí
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
P.804  
Thứ Sáu (ngày 13/9/2019)
09h00 Họp hội đồng xét thu nhập tăng thêm tháng 7 Thành viên hội đồng Chủ tịch Hội đồng
Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Cả ngày Khóa bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng thiết kế, xây dựng, tổ chức các bài kiểm tra, bài thi và các hoạt động đánh giá năng lực tiếng Anh cho các giảng viên bộ môn Ngoại ngữ. Giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ TS. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
Giám đốc Trung tâm Khảo thí
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
P.804  
15h00 Họp đề tài Thị trường Mua bán nợ  Nhóm nghiên cứu đề tài Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Bảy (ngày 14/9/2019)
Cả ngày Khóa bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng thiết kế, xây dựng, tổ chức các bài kiểm tra, bài thi và các hoạt động đánh giá năng lực tiếng Anh cho các giảng viên bộ môn Ngoại ngữ. Giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ TS. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
Giám đốc Trung tâm Khảo thí
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
P.804  
Chủ Nhật (ngày 15/9/2019)
Sáng: 07h30 - 11h20  Chiều: 13h00 - 16h00 Tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên Khóa 10 Theo quyết định, Toàn bộ sinh viên Khóa 10 Phòng Y tế Tầng 3  
Cả ngày Khóa bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng thiết kế, xây dựng, tổ chức các bài kiểm tra, bài thi và các hoạt động đánh giá năng lực tiếng Anh cho các giảng viên bộ môn Ngoại ngữ. Giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ TS. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
Giám đốc Trung tâm Khảo thí
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
P.804