Lịch công tác tuần từ ngày 19/8 đến hết ngày 25/8/2019

 | Lượt xem: 615
  BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ...

Thông báo v/v đề xuất hỗ trợ sử dụng viện trợ không hoàn lại từ Chương trình chia sẻ tri thức Hàn Quốc (KSP)

 | Lượt xem: 105
Kính gửi:               - Lãnh đạo các Khoa: Tài chính-Đầu tư, Chính sách công, Kinh tế quốc tế, Kinh...

Thông báo về lịch học chuyên đề đối với sinh viên K10 thuộc các lớp CT01, CT02, CT03

 | Lượt xem: 302
Thông báo về lịch học Tuần SHCD đối với sinh viên K10  thuộc các lớp CT01, CT02, CT03 Phòng Chính trị và Công tác sinh...

Lịch học Tuần SHCD đợt 2 đối với K10, niên khóa 2019 - 2023

 | Lượt xem: 575
Lịch họcbuổi sáng  đối với : NgànhKinh tế Quốc tế; Ngành Quản trị Kinh doanh; Ngành Kinh tế (CT04, CT05, CT06) tại đây Lịch học buổi chiều đối với...

Lịch công tác tuần từ ngày 12/8 đến hết ngày 18/8/2019

 | Lượt xem: 1293
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày...

THÔNG BÁO V/v xét tuyển bổ sung đại học năm 2019

 | Lượt xem: 1107
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

THÔNG BÁO V/v mở bổ sung các lớp học phần và thay đổi giảng đường Học kỳ I năm học 2019 – 2020

 | Lượt xem: 1417
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

THÔNG BÁO V/v hủy lớp học phần học kỳ 1, năm học 2019 - 2020

 | Lượt xem: 654
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

LỊCH TRÌNH ĐƯA SINH VIÊN K10 ĐI HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ TẠI ĐÁ CHÔNG – K9 – BA VÌ – HÀ NỘI, THĂM QUAN CƠ SỞ MỚI CỦA HỌC VIỆN TẠI NAM AN KHÁNH.

 | Lượt xem: 454
LỊCH TRÌNH  ĐƯA SINH VIÊN K10 ĐI HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ TẠI ĐÁ CHÔNG – K9 – BA VÌ – HÀ NỘI,  THĂM QUAN CƠ SỞ MỚI...

Danh sách sinh viên và số xe của K10 đi thực tế tại Đá Chông - K9 - Ba Vì - Hà Nội

 | Lượt xem: 493
Lịch trình ( tại đây ) Danh sách ( tại đây )

Cơ cấu tổ chức và nhân sự Bộ môn

 | Lượt xem: 4556
ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ STT TÊN GIẢNG VIÊN THÔNG TIN GIẢNG VIÊN ...

Báo cáo tổ chức thi TOEIC Placement - HV Chính Sách và Phát Triển 08.8.2019

 | Lượt xem: 400
File báo cáo ( TẢI TẠI ĐÂY )

DANH MỤC CÔNG TRÌNH NCKH CỦA KHOA LUẬT KINH TẾ (CẬP NHẬT 18/6/2019)

 | Lượt xem: 290
Thành tích NCKH Khoa Luật Kinh tế

Giới thiệu nhân sự Khoa Luật Kinh tế (cập nhật ngày 17/7/2019)

 | Lượt xem: 14460
Giới thiệu tổ chức và nhân sự Bộ môn Luật Kinh tế

Trang bìa và mẫu in giấy viêt bài thu hoạch_ Khóa 10

 | Lượt xem: 208
Trang bìa ( tại đây ) Mẫu in giấy ( tại đây )

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA TÂN SINH VIÊN KHÓA 10 TRÚNG TUYỂN NĂM 2019 về Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa

 | Lượt xem: 487
Chúc mừng các Anh/Chị chính thức trở thành thành viên của Học viện Chính sách và Phát triển. Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng toàn diện cho người học, chúng tôi thực hiện Phiếu...

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHOA CƠ BẢN

 | Lượt xem: 20536
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KHOA CƠ BẢN  ( Ban hành kèm theo Quyết định số 510/QĐ-HVCSPT ngày 09/8/2018 của Giám đốc Học...

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN KHOA CƠ BẢN

 | Lượt xem: 47616
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN KHOA CƠ BẢN   Trưởng khoa: PGS, TS. Trần Trọng Nguyên Trợ lý khoa: ThS. Hoàng Thị Thu Huyền Danh...

Lịch công tác tuần từ ngày 5/8 đến hết ngày 11/8/2019

 | Lượt xem: 1921
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ...