Giới thiệu nhân sự Khoa Luật Kinh tế (cập nhật ngày 17/7/2019)
 | Lượt xem: 20345

Giới thiệu tổ chức và nhân sự Bộ môn Luật Kinh tế

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN CƠ HỮU KHOA LUẬT KINH TẾ

Hiện nay, Khoa Luật Kinh tế có 04 giảng viên cơ hữu và 44 giảng viên kiêm nhiệm giảng dạy các học phần ngành luật kinh tế. 

Thông tin của cán bộ, giảng viên của Khoa Luật Kinh tế:

1. TS. Nguyễn Như Hà, Phụ trách Khoa. (Email: nhuha.nguyen@apd.edu.vn / nhuha.apd@gmail.com)

TS. NGUYỄN NHƯ HÀ - Trưởng Bộ môn   TS.NGUYỄN NHƯ HÀ - Trưởng Bộ môn phụ trách Khoa

- Tiến sĩ Luật kinh doanh quốc tế tại Đại học Toulouse 1 Capitole, Cộng hòa Pháp.

- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Viện Quản trị kinh doanh Brussels, Vương quốc Bỉ; Thạc sĩ Sở hữu trí tuệ tại Đại học Strasbourg, Cộng hòa Pháp.

- Từng đảm nhiệm chuyên viên Liên minh HTX Việt Nam; Phó Trưởng Khoa kiêm nhiệm Phó Chủ nhiệm Bộ môn Sở hữu trí tuệ ĐHKHXHNV, ĐHQG Hà Nội; Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ II - Cơ quan UBKT tỉnh ủy Quảng NInh; giảng viên Khoa Luật - ĐHQG Hà Nội.

- Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Thương mại quốc tế; Tư pháp quốc tế; Công pháp quốc tế; Luật Sở hữu trí tuệ.

2. Ths. NCS. Lưu Thị Tuyết, Giảng viên. (Email: tuyetluu15@apd.edu.vn / tuyetluu15@gmail.com)

 ThS. LƯU THỊ TUYẾT - Giảng viên

- Tốt nghiệp cử nhân Đại học Luật Hà Nội, thạc sĩ Luật kinh tế Khoa Luật ĐHQGHN, nghiên cứu sinh Luật kinh tế Đại học Luật Hà Nội

- 03 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý và chuyên viên pháp chế doanh nghiệp; 09 năm kinh nghiệm giảng dạy Luật.

- Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Hành chính; Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư; Luật Thương mại.

3. Ths. NCS. Nguyễn Tiến Đạt, Giảng viên. (Email: nguyendat.mdce@apd.edu.vn / nguyendat.apd.mpi@gmail.com)

 ThS. NGUYỄN TIẾN ĐẠT - Giảng viên

- Tốt nghiệp cử nhân Khoa Luật ĐHQGHN, thạc sĩ Luật hợp tác quốc tế do ĐH Toulouse (CH Pháp) cấp bằng, nghiên cứu sinh Luật quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội;

- 04 năm kinh nghiệm chuyên viên tư vấn pháp lý và pháp chế doanh nghiệp; 05 năm kinh nghiệm giảng dạy Luật

- Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Quốc tế; Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư; Luật cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng.

4. Ths. Đặng Minh Phương, Giảng viên. (Email: minhphuong050990@apd.edu.vn / minhphuong050990@gmail.com)

 ThS. ĐẶNG MINH PHƯƠNG - Giảng viên

- Tốt nghiệp cử nhân Đại học Luật Hà Nội, thạc sĩ Luật Kinh tế Khoa Luật ĐHQGHN;

- 02 năm kinh nghiệm pháp chế doanh nghiệp; 06 năm kinh nghiệm giảng dạy Luật

- Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư; Luật Thương mại.