Lịch trực khoa Chính sách công, tháng 2/2019
 | Lượt xem: 1248

Lịch trực của cán bộ giảng viên khoa Chính sách công

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2019

 

 

 

THÔNG BÁO LỊCH TRỰC KHOA THÁNG 2

Khoa Chính sách công thông báo lịch trực khoa tháng 2 của lãnh đạo, giảng viên trong Khoa như sau:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Lịch trực

Ghi chú

 

 

 

Trực khoa

Trực CVHT

 

1

PGS.TS Ngô Phúc Hạnh

Phó trưởng khoa

Sáng thứ 2,3 từ 8h đến 10h

 

ĐT: 0248-586-3-90

2

Nguyễn Thị Thu

Giảng viên

13h30 đến 15h30 thứ 5 hàng tuần

13h30 đến 15h30

 

3

Vũ Thị Tâm

Giảng  viên

14h00-16h00 thứ 5 hàng tuần

9h30-11h30, 13h30-15h30 

 

4

Nguyễn Nam Hải

Giảng viên

9h-11h, thứ 2 hàng tuần

 

từ 13h30 đến 15h30

 

5

Phùng Thế Đông

Giảng viên

Sáng thứ 2 hàng tuần (9h-11h)

13h-15h, thứ 2

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH

 

 

 

PGS. TS Ngô Phúc Hạnh