Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 11/3 đến hết ngày 17/3/2019
Publish date 11/03/2019 | 08:23 AM  | Lượt xem: 1503

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 11/3/2019 đến 17/3/2019
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 11/3/2019)
16h00 Họp triển khai Đề tài cấp nhà nước luận cứ cho thị trường mua bán nợ  Khách mời, Giám đốc, các đ/c: Hoàng Tuấn, Thùy Linh, Kim Thu, Tuấn Sơn. Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Ba (ngày 12/3/2019)
Thứ Tư (ngày 13/3/2019)
10h00 Làm việc với Trường Cao đẳng cộng đồng Lai Châu Phó Giám đốc Nguyên, Phòng QLĐT Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Năm (ngày 14/3/2019)
8h30 Họp về Chương trình đào tạo, thống nhất các môn học phần chung Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, Phòng QLĐT Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
13h30 Họp Hội đồng xét thu nhập tháng 01 và 02 năm 2019 Thành viên Hội đồng Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
15h00 Họp công tác xúc tiến tuyển sinh tại Đại học Bách khoa Phòng QLĐT, cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia XTTS Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.405  
Thứ Sáu (ngày 15/3/2019)
Thứ Bảy (ngày 16/3/2019)
Chủ Nhật (ngày 17/3/2019)
7h00 - 16h00 Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp  Các đ/c có tên trong danh sách  Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Đại học Bách khoa