Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 18/3 đến hết ngày 24/3/2019
Publish date 15/03/2019 | 15:12 PM  | Lượt xem: 1577

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 18/3/2019 đến 24/3/2019
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 18/3/2019)
14h00 Làm việc với Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội  Phó Giám đốc Giang Thanh Tùng, Trung tâm DV và HTĐT   Trụ sở ĐH Công nghiệp Hà Nội  
14h00 Sinh hoạt chi bộ 3, kết nạp Đảng viên Khách mời, Đảng viên chi bộ 3 Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
16h00 Sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019 khoa Tài chính - Đầu tư Khách mời: Lãnh đạo phòng QLĐT, lãnh đạo phòng CTCTSV; CB, GV khoa TCĐT, Sinh viên khoa TCĐT Trưởng khoa Tài chính - Đầu tư
TS. Nguyễn Thạc Hoát
Giảng đường 405  
Thứ Ba (ngày 19/3/2019)
11h00 Phòng Tổ chức - Hành chính làm việc với 04 Giảng viên chính Các đ/c: Thanh Bình, Nam Hải, Trịnh Tùng, Thế Vinh, Hồng Quân, Trường, Tiến Thành Trưởng phòng TCHC
Lê Hồng Quân
P.505  
15h00 Họp về Cổng thông tin điện tử của Học viện  Lãnh đạo các Phòng/Trung tâm: QLĐT, TCHC, CTSV, KHHT, KHTC, Trung tâm Dịch và HT đào tạo, Trung tâm KT&ĐBCL, đ/c: Phúc, Đức Anh Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
16h00 Họp nhóm nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Giám đốc, đ/c Lê Huy Đoàn và nhóm nghiên cứu Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Tư (ngày 20/3/2019)
8h30 Thảo luận về chương trình đào tạo các chuyên ngành thuộc ngành Kinh tế, Kinh tế phát triển Ban GĐ; Lãnh đạo phòng QLĐT, phòng TCHC; Lãnh đạo khoa và các giảng viên không giờ giảng các khoa: KHPT, Đthầu, CSC, Bộ môn Đầu tư, Bộ môn Toán Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
16h00 Sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019 Viện Đào tạo quốc tế Đại diện Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, các khoa quản lý sinh viên, Toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế. Phó Viện trưởng Viện ĐTQT
TS. Đào Hoàng Tuấn
Hội trường tầng 8  
Thứ Năm (ngày 21/3/2019)
15h30 Sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019 khoa Đấu thầu Khách mời: Đại diện Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, các khoa quản lý sinh viên, Toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Khoa Đấu thầu. Trưởng khoa
TS. Nguyễn Thế Vinh
P.802  
Thứ Sáu (ngày 22/3/2019)
8h30 Làm việc với WB Các đ/c: Tăng, Vinh, Đồng, Hoài, Hà Anh, Hiếu   Trụ sở WB  
16h00 Sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019 Khoa Chính sách công Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, giảng viên và sinh viên khoa Chính sách công PGS, TS. Ngô Phúc Hạnh Phòng 402  
Thứ Bảy (ngày 23/3/2019)
Chủ Nhật (ngày 24/3/2019)
Đề nghị các khoa tổ chức sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019 theo kế hoạch đã được ban hành (chậm nhất ngày 31/3/2019).