NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Kế hoạch hoạt động Nghiên cứu Khoa học năm 2018 -2019
 | Lượt xem: 2001

 

Căn cứ vào tổng hợp đề xuất của Phòng Quản lý Khoa học - Hợp tác cùng các Khoa Quản lý sinh viên

Phòng QL Khoa học - Hợp tác xin thông báo về kế hoạch hoạt động Nghiên cứu Khoa học năm 2018 -2019 như sau:

- Kế hoạch hoạt động Nghiên cứu Khoa học năm 2018 - 2019: Tải tại đây

- Thông báo về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2018- 2019: Tải tại đây

- Quyết định phê duyệt danh mục đề tài và kinh phí hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018 -2019 : Tải tại đây