NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thông báo về Kế hoạch và thể lệ giải thưởng Eureka 2019
 | Lượt xem: 1023

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh thông báo Kế hoạch Giải thưởng Euréka năm 2019 và thể lệ bài nghiên cứu tham gia giải thưởng.

Thông tin:
Fanpage: https://www.facebook.com/sinhviennckh/
 
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác (Phòng 605) hoặc qua email: khht@apd.edu.vn