NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thư mời viết bài Hội thảo
 | Lượt xem: 2079

Trường Đai học Kinh tế quốc dân phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế và Hệ thống tri thức về vận tải và logistic - Trường Đại học Bremen (CHLB Đức) tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề :"Hội nhập kinh tế quốc tế: Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực logistic tại Việt Nam" tại trường Đại học Kinh tế quốc dân vào tháng 12/2018.Thông tin chi tiết tải TẠI ĐÂY