NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học "Nâng cao năng lực huy động vốn thông qua minh bạch hoạt động tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam"
 | Lượt xem: 2225

 

Trong bối cảnh đó và nhằm tạo cơ hội học hỏi, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm giữa các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên và những người làm thực tế trong lĩnh vực tài chính, Học viện Chính sách và Phát triển (APD) phối hợp Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Công ty NTB Việt Nam  tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Nâng cao năng lực huy động vốn thông qua minh bạch hoạt động tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam".

Thời gian dự kiến tổ chức: 08h30 – 11h30, ngày 08/12/2018

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời quý vị viết bài và tham gia đóng góp ý kiến tại Hội thảo theo các nội dung chính như sau:

  • - Các quan điểm học thuật về minh bạch hoạt động tài chính và ảnh hưởng của minh bạch tới tình hình sản xuất kinh doanh, khả năng huy động vốn và tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp.
  • - Đánh giá mức độ minh bạch hoạt động tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.
  • - Đánh giá tác động của minh bạch tài chính tới tình hình sản xuất kinh doanh và khả năng huy động vốn của doanh nghiệp Việt Nam.
  • - Kinh nghiệm quốc tế về nâng cao khả năng huy động vốn thông qua nâng cao minh bạch hoạt động tài chính của doanh nghiệp.                                                                                                                                                 

 Thời hạn nhận bài Ngày 22/11/2018

 Bài viết được chấp nhận sẽ được đăng trong kỷ yếu khoa học có số ISBN.

Chú ý: Đối với cán bộ, giảng viên của Học viện CS&PT tham dự viết bài đăng ký tên và chủ đề trước ngày 25/09/2018 để phòng QL KH&HT tổng hợp

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ. Ms. Nguyễn Thị Minh Hạnh, Phòng Quản lý Khoa học – Hợp tác, Học viện Chính sách và Phát triển. Điện thoại: 0981863488. Email: minhhanh@apd.edu.vn.

File đính kèm : Tải tại đây