Nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học khoa chính sách công
Publish date 14/10/2016 | 12:10 PM  | Lượt xem: 2105

Nghiên cứu khoa học trong khoa Chính sách công

 Hiện nay khoa Chính sách công là đơn vị đi đầu trong hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên trong học viện. Khoa Chính sách công đã biên soạn hầu hết các tập bài giảng và giáo trình phục vụ cho học tập của sinh viên. Ngoài ra, các giảng viên trong khoa đã có nhiều nghiên cứu vàđã công bố trên các tạp chí có uy tín (được tính điểm công trình khoa học trong Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước).

 Danh mục giáo trình/ tập bài giảng đã biên soạn

STT

Tên giáo trình/ tập bài giảng

Năm thực hiện

1

Giáo trình Chính sách công

2013

2

Tập bài giảng Hành chính công

2011

3

Tập bài giảng Xã hội học

2011

4

Tập bài giảng Phân tích chính sách

2012 – 2013

5

Tập bài giảng Quản lý khu vực công

2012 – 2013

6

Bài giảng Chính sách kinh tế

2012

7

Bài giảng Chính sách Nguồn nhân lực

2012

 Danh mục đề tài cấp Bộ

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm

1

Đề tài cấp Bộ: “Nội dung và phương pháp phân tích hiệu quả của chính sách giảm nghèo trong những năm qua ở Việt Nam

PGS, TS. Phạm Quý Thọ

2011

2

Tiểu Đề án cấp Bộ: “Đánh giá và kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả đối với chính sách hỗ trợ phát triển  kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên

PGS, TS. Phạm Quý Thọ

2010 – 2012

 Danh mục các bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành Kinh tế học

STT

Tên bài báo

Tên tạp chí công bố

1

Một số giải pháp khôi phục niềm tin chính sách nhằm đưa kinh tế Việt Nam phát triển bền vững trong năm 2013

Tác giả: PGS, TS. Phạm Quý Thọ, Ths. Tân Anh, Ths. Nguyễn Thị Thu, Ths. Vũ Thị Thanh Hương, Ths. Nguyễn Văn Chiến

Tạp chí Ngân hàng

2

Tăng trưởng kinh tế và lạm phát ở Việt Nam

Tác giả: PGS, TS. Phạm Quý Thọ, Ths. Tân Anh, Ths. Nguyễn Thị Thu, Ths. Vũ Thị Thanh Hương, Ths. Nguyễn Văn Chiến, Ths. Nguyễn Xuân Nhật, Ths. Nguyễn Nam Hải, CV. Tường Thị Lan Anh

Tạp chí Tài chính

3

Ảnh hưởng của cơ chế lãi suất đối với sự phát triển tài chính vi mô ở Việt Nam

Tác giả: Ths. Nguyễn Văn Chiến

Tạp chí thị trường tài chính – tiền tệ

4

Tính hiệu quả kinh tế của dự án cải tạo chung cư cũ Hà Nội – Trường hợp dự án N3 Nguyễn Công Trứ

Tác giả: Ths. Nguyễn Văn Chiến

Tạp chí Kinh tế và Phát triển

5

Kinh nghiệm hoạch định chính sách công ở Hàn Quốc và kinh nghiệm cho Việt Nam

Tác giả: Ths. Vũ Thị Thanh Hương

Tạp chí Quản lý Nhà nước

6

Về chính sách lương tối thiểu trong khu vực hành chính

Tác giả: Ths. Nguyễn Văn Chiến, Ths. Vũ Thị Thanh Hương

Tạp chí Kinh tế dự báo

7

Mở rộng thị trường xuất khẩu lao động Việt Nam

Tác giả: Ths. Vũ Thị Thanh Hương

Tạp chí Kinh tế dự báo

8

Một số mô hình thành công của ngân hàng tài chính vi mô quốc tế - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Tác giả: Ths. Nguyễn Văn Chiến

Tạp chí Ngân hàng

9

Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tài chính vi mô

Tác giả: Ths. Nguyễn Văn Chiến

Tạp chí Tài chính

10

Hoàn thiện năng lực hoạch định chính sách nhằm thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế Việt Nam

Tác giả: Ths. Nguyễn Văn Chiến

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật

11

Chính sách công đương đại Hàn Quốc, và bài học cho Việt Nam

Tác giả: Ths. Vũ Thị Thanh Hương, Ths. Nguyễn Nam Hải

Hội thảo tại Học viện Chính sách và Phát triển