Quy chế Quy chế

Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học 2018-2019 đối với sinh viên
Publish date 18/02/2019 | 14:40 PM  | Lượt xem: 1075

Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học 2018-2019 đối với sinh viên

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2018-2019 và được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện, Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học 2018-2019 đối với hơn 1000 sinh viên khóa 6,7,8.

Đại diện Phòng An ninh chính trị nội bộ PA03 - Công an thành phố Hà Nội giảng bài trong tuần chính trị đầu năm học 2018-2019 tại Học viện

Tham gia giảng dạy tại tuần sinh hoạt chính trị đầu năm của Học viện có đại diện Phòng An ninh chính trị nội bộ PA03 – Công an thành phố Hà Nội, Lãnh đạo các Khoa chuyên ngành, Cố vấn học tập các lớp và Lãnh đạo các Phòng ban liên quan thuộc Học viện.

Đợt học diễn ra gồm hai ngày, cụ thể đợt 1 diễn ra vào ngày 04/11/2018 đối với sinh viên các khóa 7, khóa 8. Đợt 2 diễn ra vào ngày 11/11/2018 đối với các sinh viên khóa 6.

Tại đợt học này, sinh viên các khóa 6, 7, 8 của Học viện được các cán bộ, chiến sĩ phòng PA03 – Công an thành phố Hà Nội tuyên truyền, phổ biến kiến thức về đảm bảo an ninh, trật tự.

Cũng tại đợt học này, Lãnh đạo các Khoa chuyên ngành đã giới thiệu với sinh viên những vấn đề cơ bản, quan trọng liên quan đến công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, định hướng kỹ năng nghề nghiệp; giới thiệu về chuẩn đầu ra của Học viện cũng như các vấn đề liên quan đến công tác hướng nghiệp cho sinh viên.

Nguồn: Phòng Chính trị và Công tác sinh viên