Quy chế Quy chế

Hội nghị BCS, BCH các lớp sinh viên toàn Học viện quán triệt công tác chính trị, tư tưởng đối với sinh viên
Publish date 20/12/2018 | 14:27 PM  | Lượt xem: 875

Thực hiện chương trình công tác năm học 2018-2019, nhằm nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng đối với sinh viên, đồng thời quán triệt một số vấn đề quan trọng liên quan đến công tác học tập, rèn luyện của sinh viên, 11h00 ngày 29/11/2018, tại giảng đường 405, Phòng Chính trị và Công tác sinh viên đã tổ chức Hội nghị BCS, BCH các lớp sinh viên toàn Học viện quán triệt công tác chính trị, tư tưởng đối với sinh viên.

Hội nghị BCS, BCH các lớp sinh viên toàn Học viện quán triệt

 công tác chính trị, tư tưởng đối với sinh viên

 

Thực hiện chương trình công tác năm học 2018-2019, nhằm nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng đối với sinh viên, đồng thời quán triệt một số vấn đề quan trọng liên quan đến công tác học tập, rèn luyện của sinh viên, 11h00 ngày 29/11/2018, tại giảng đường 405, Phòng Chính trị và Công tác sinh viên đã tổ chức Hội nghị BCS, BCH các lớp sinh viên toàn Học viện quán triệt công tác chính trị, tư tưởng đối với sinh viên. Tham dự Hội nghị có Ths, Đỗ Kiến Vọng – Phó trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Thầy Bùi Đình Phúc cán bộ Phòng Quản lý đào tạo, các cán bộ thuộc Phòng Chính trị và Công tác sinh viên phụ trách theo dõi, quản lý sinh viên các Khoa và đông đảo các sinh viên là Lớp trưởng, Bí thư các lớp sinh viên trong toàn Học viện.

 

(Ths, Đỗ Kiến Vọng – Phó trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên

phát biểu tại Hội nghị)

Tại Hội nghị, Ths, Đỗ Kiến Vọng – Phó trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên đã phát biểu trình bày mục đích, ý nghĩa và nội dung của Hội nghị, đồng thời mời Bùi Đình Phúc cán bộ Phòng Quản lý đào tạo thay mặt Phòng Quản lý đào tạo tham dự họp để  trình bày và chia sẻ một số thông tin cập nhật nhất về một số quy định mới, điều chỉnh mới trong công tác đào tạo của Học viện, đồng thời nắm bắt những ý kiến đóng góp của sinh viên nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý, đào tạo của Học viện.

(Thầy Bùi Đình Phúc cán bộ Phòng Quản lý đào tạo dự họp và hướng dẫn, phổ biến một số quy định mới trong công tác tổ chức, đào tạo của Học viện trong học kỳ tới)

Thay mặt Phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Ths, Đỗ Kiến Vọng – Phó trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên đã quán triệt các nội dung căn bản liên quan đến quán triệt tư tưởng, chính trị đối với sinh viên. Phòng Chính trị và Công tác sinh viên yêu cầu Lớp trưởng và Bí thư các lớp sinh viên truyền đạt và tuyên truyền, cũng như giám sát và kịp thời phản ánh về Phòng các nội dung liên quan đến sinh viên trong thời gian tới  gồm các nội dung sau:

 1. Giữ gìn vệ sinh tại Học viện, Sử dụng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả các trang thiết bị và nâng cao ý thức bảo vệ tài sản công.
 2. Chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn trên facebook và các trang mạng, diễn đàn mạng xã hội.
 3. Đảm bảo an ninh trật tự trong Học viện: tình trạng mất cắp, mất trộm đồ đạc, tài sản cá nhân (yêu cầu gửi lại cho Bác Tắc hoặc Phòng Chính trị và Công tác sinh viên để trả lại cho sinh viên).
 4. Chấp hành nghiêm Nội quy văn hóa học đường đã được Học viện thông qua và phổ biến rộng rãi đến sinh viên như:
 • Quy định về trang phục khi đến Học viện;
 • Sinh viên phải đeo thẻ sinh viên khi đến làm việc với các đơn vị thuộc Học viện; ý thức phối hợp trong việc triển khai làm thẻ sinh viên…
 • Chào hỏi thầy cô khi gặp trong khuôn viên Học viện.
 • Ý thức tham gia giao thông và để xe bên trong khuôn viên Học viện.
 • Ý thức và tinh thần học tập: Hạn chế tình trạng đi muộn, ngủ trong giờ, bỏ học, sử dụng điện thoại trong giờ học…
 1. Chủ động tổ chức và hoàn thiện Ngày công tác xã hội theo quy định của Học viện (Chủ động tham gia các hoạt động, các phong trào để có đủ ngày CTXH).
 2. Chấp hành và thực hiện đúng các yêu cầu về Thủ tục hành chính theo quy định để việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được nhanh chóng, thuận tiện: Hồ sơ, văn bản giấy tờ….sinh viên cần nghiên cứu kỹ quy trình giải quyết thủ tục hành chính đã được Phòng Chính trị và Công tác sinh viên và các đơn vị trong Học viện phổ biến.
 3. Ý thức, tinh thần tham dự các buổi họp, hội nghị, hội thảo, học tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa, đầu năm học.

Tại Hội nghị, Lớp trưởng và Bí thư các lớp đã đặt ra nhiều câu hỏi thảo luận, đồng thời trình bày về những bất cập, hạn chế tồn tại của Học viện, qua đó góp ý để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đào tạo và quản lý của Học viện. Tất cả các câu hỏi và góp ý của Lớp trưởng và Bí thư các lớp đều được tiếp thu và giải đáp thỏa đáng để Lớp trưởng và Bí thư các lớp được hiểu rõ và quán triệt đầy đủ nội dung cuộc họp đến sinh viên trong toàn Học viện.

        Hội nghị kết thúc tốt đẹp lúc 12h00 cùng ngày.

(Nguồn: Phòng Chính trị và Công tác sinh viên)