Thành tích NCKH & HT Thành tích NCKH & HT

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH DỰ KIẾN TRIỂN KHAI TRONG NĂM HỌC 2019-2020

Publish date 21/01/2020 | 15:40 PM  | Lượt xem: 142
Danh mục đề tài NCKH của giảng viên, sinh viên Khoa Luật kinh tế dự kiến thực hiện trong năm học 2019-2020.

DANH MỤC CÔNG TRÌNH NCKH CỦA KHOA LUẬT KINH TẾ (CẬP NHẬT 18/6/2019)

Publish date 18/06/2019 | 10:32 AM  | Lượt xem: 583
Thành tích NCKH Khoa Luật Kinh tế