Thông báo Thông báo

Học bổng KKHT học kỳ I năm học 2017 - 2018

Publish date 18/05/2018 | 01:34 PM  | Lượt xem: 495
Học bổng học kỳ I năm học 2017 - 2018

Thông báo xét miễn, giảm học phí Học kỳ I năm học 2017 - 2018

Publish date 25/09/2017 | 01:37 PM  | Lượt xem: 971
Miễn, giảm học phí

Thông báo về việc quán triệt sinh viên chấp hành nội quy văn hóa học đường tại Học viện

Publish date 22/09/2017 | 04:23 PM  | Lượt xem: 1728
Thông báo về việc quán triệt sinh viên chấp hành nội quy văn hóa học đường tại Học viện

Hướng dẫn giải quyết các thủ tục hành chính đối với sinh viên

Publish date 20/09/2017 | 10:11 AM  | Lượt xem: 1865
Hướng dẫn giải quyết các thủ tục hành chính đối với sinh viên

Hướng dẫn xét kết quả rèn luyện đối với sinh viên

Publish date 20/09/2017 | 09:55 AM  | Lượt xem: 1659
Hướng dẫn xét kết quả rèn luyện đối với sinh viên

Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên

Publish date 14/09/2017 | 03:47 PM  | Lượt xem: 1260
Đề nghị các sinh viên có những nguyện vọng, tâm tư cần tư vấn, chia sẻ, góp ý với Ban giám đốc Học viện về quá trình đào tạo, thực hiện nội quy, quy chế học tập và rèn luyện… cũng như các vấn đề...

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên Phòng Chính trị và Công tác sinh viên