THÔNG BÁO THÔNG BÁO

THÔNG BÁO: V/v triệu tập sinh viên đi dự hội nghị

Publish date 14/10/2019 | 08:52 AM  | Lượt xem: 133
Căn cứ vào Thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chức Hội nghị 15 năm thực hiện nghị quyết TW5 khoá 9 về kinh tế tập thể, Học viện thông báo triệu tập sinh viên tham dự Hội nghị.

THÔNG BÁO Kết quả họp Hội đồng sáng kiến năm học 2018-2019

Publish date 11/10/2019 | 06:44 PM  | Lượt xem: 234
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Số:       /TB-HVCSPT CỘNG...

THÔNG BÁO V/v thay đổi lịch học các lớp học phần thuộc phòng máy tính

Publish date 11/10/2019 | 04:47 PM  | Lượt xem: 274
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Số: 120/TB-HVCSPT CỘNG HOÀ XÃ HỘI...

Giấy mời tham dự Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Publish date 11/10/2019 | 03:00 PM  | Lượt xem: 132
Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chỉnh phủ giao tại Quyết định số 212/QĐ-TTg ngày 20/02/2019 về việc ban hành Kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị Quyết số 13-NQ/TW...

Thông báo về việc triển khai đăng ký ở Ký túc xá cho sinh viên

Publish date 11/10/2019 | 02:19 PM  | Lượt xem: 263
Thực hiện kế hoạch chuyển địa điểm về cơ sở mới của Học viện tại Nam An Khánh, Trung tâm Hỗ trợ đào tạo thông báo tới toàn thể sinh viên về việc tiếp nhận sinh viên ở nội trú Ký túc xá như sau:

Thông báo về việc xây dựng, đăng ký kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong năm học 2019 - 2020

Publish date 26/09/2019 | 08:49 AM  | Lượt xem: 747
Để có căn cứ lập Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học cho năm 2020 của Học viện, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác đề nghị các Khoa, Viện...

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC “GIẢI PHÁP HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG MUA BÁN NỢ Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2035, CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN”

Publish date 20/09/2019 | 04:13 PM  | Lượt xem: 363
Kính gửi: Các nhà khoa học Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy, thị trường mua bán nợ tại hầu hết các nước đóng vai trò...

THÔNG BÁO V/v Thu học phí Học kỳ I năm học 2019-2020 (lần 2)

Publish date 18/09/2019 | 01:57 PM  | Lượt xem: 1927
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Thông báo về việc tuyển dụng Giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển

Publish date 18/09/2019 | 01:52 PM  | Lượt xem: 1243
Thông báo ( TẢI TẠI ĐÂY )

Thư mời viết bài Hội thảo chủ đề "Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế biển bền vững và chính sách đột phá phát triển các vùng kinh tế trọng điểm và những vấn đề rút ra cho Việt Nam "

Publish date 18/09/2019 | 09:12 AM  | Lượt xem: 432
Kính gửi: Các nhà khoa học Trong bối cảnh đó và nhằm tạo cơ hội học hỏi, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm giữa các nhà quản lý,...

Thư mời Hội thảo Quốc tế: "The dynamics of international trade and global supply chains"

Publish date 13/09/2019 | 10:55 AM  | Lượt xem: 528
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN phối hợp với Đại học Minnesota, Duluth (Hoa Kỳ), Đại học Quốc gia Chengchi (Đài Loan) và Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội tổ chức Hội thảo: ...

Tổng hợp giờ NCKH của cán bộ, giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển năm học 2018- 2019

Publish date 05/09/2019 | 03:35 PM  | Lượt xem: 674
                                                       ...

THÔNG BÁO V/v lịch nghỉ học và dự Lễ Khai giảng Đại học chính quy Khóa 10

Publish date 05/09/2019 | 01:51 PM  | Lượt xem: 817
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Số: 85/TB-HVCSPT CỘNG HOÀ XÃ HỘI...

Giấy mời tham dự Hội thảo "Tiềm năng phát triển thị trường khí tại Việt Nam"

Publish date 04/09/2019 | 09:12 AM  | Lượt xem: 500
Thị trường khí tại Việt Nam đã được hình thành và phát triển trên 25 năm, bên cạnh những thành tựu nổi bật vẫn còn những bất...

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi phân loại Tiếng Anh đầu vào cho Khoá 10 (Đợt 3)

Publish date 03/09/2019 | 04:58 PM  | Lượt xem: 530
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Số: 85/TB-HVCSPT CỘNG HOÀ XÃ HỘI...

THÔNG BÁO V/v hủy lớp học phần Tiếng Anh cơ bản 1 Học kỳ 1, năm học 2019 - 2020

Publish date 03/09/2019 | 02:38 PM  | Lượt xem: 606
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Số: 103/TB-HVCSPT CỘNG HOÀ XÃ HỘI...

QUYẾT ĐỊNH V/v Quy định quy đổi điểm học phần tiếng Anh đối với các chuyên ngành đào tạo của Học viện Chính sách và Phát triển

Publish date 30/08/2019 | 03:24 PM  | Lượt xem: 1528
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Số: 803/QĐ-HVCSPT CỘNG HOÀ XÃ HỘI...

Quy trình và mẫu đơn đào tạo

Publish date 30/08/2019 | 10:36 AM  | Lượt xem: 737
File Quy trình ( TẢI TẠI ĐÂY )

THÔNG BÁO V/v đăng kí tín chỉ học phần Tiếng Anh cơ bản 1 và Pre Tiếng Anh cơ bản Học kỳ I năm học 2019 – 2020, Khoá 10 hệ đại trà

Publish date 29/08/2019 | 04:51 PM  | Lượt xem: 2092
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Số:        /TB-HVCSPT CỘNG...

Thông báo thu học phí học kỳ I năm học 2019 - 2020

Publish date 29/08/2019 | 11:04 AM  | Lượt xem: 1390