THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Lịch trình, danh sách sinh viên và phân công cán bộ, giảng viên đi học chuyên đề thực tế tại Đá Chông đối với sinh viên khóa 10 - Đợt 2
Publish date 20/08/2019 | 16:15 PM  | Lượt xem: 3300

Lịch trình, danh sách sinh viên và phân công cán bộ, giảng viên đi học chuyên đề thực tế tại Đá Chông đối với sinh viên khóa 10 - Đợt 2

Lịch trình ( tại đây )

Danh sách sinh viên và số xe : sáng ngày thứ năm 22/08/2019 đối với các lớp CT04, CT05, CT06, CT09 ( tại đây )

Danh sách sinh viên và số xe : sáng ngày thứ bẩy 24/08/2019 đối với các lớp CT07, CT08 (tại đây)

Phân công nhiệm vụ Cán bộ, Giảng viên ( tại đây )

Lưu ý: Tất cả sinh viên phải tham dự đúng giờ và đầy đủ.