THÔNG BÁO THÔNG BÁO

LỊCH TRÌNH ĐƯA SINH VIÊN K10 ĐI HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ TẠI ĐÁ CHÔNG – K9 – BA VÌ – HÀ NỘI, THĂM QUAN CƠ SỞ MỚI CỦA HỌC VIỆN TẠI NAM AN KHÁNH.
Publish date 14/08/2019 | 13:28 PM  | Lượt xem: 767

LỊCH TRÌNH 

ĐƯA SINH VIÊN K10 ĐI HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ TẠI ĐÁ CHÔNG – K9 – BA VÌ – HÀ NỘI, 

THĂM QUAN CƠ SỞ MỚI CỦA HỌC VIỆN TẠI NAM AN KHÁNH.

 

  1. Lịch trình đưa sinh viên K10 đi học tập chuyên đề tại Đá Chông – K9 – Ba Vì – Hà Nội và thăm quan cơ sở mới của Học viện tại Nam An Khánh ngày 15/8/2019:

- 5h45: sinh viên K10 tập trung tại sảnh D25.

- 6h00: cán bộ có tên trong danh sách tập trung tại sảnh D25 và tập trung sinh viên theo số xe đã được phân công (danh sách sinh viên theo số xe đã đưa lên mục Thông báo của sinh viên, phòng CTSV sẽ phát cho các cán bộ phụ trách xe)

- 6h10: di chuyển ra xe theo thứ tự từ xe số 1 đến xe số 7.

- 6h15: xe xuất phát tại Ngõ 7 Tôn Thất Thuyết.

- 7h30: xe đến Đá Chông – K9 – Ba Vì – Hà Nội.

- Từ 7h30 đến 10h00: Đoàn sẽ làm lễ dâng hương, lễ báo công và thăm quan học tập chuyên đề.

- 10h15: Đoàn đi về cơ sở mới của Học viện tại Nam An Khánh.

- 11h00: Đoàn sẽ thăm quan tại cơ sở mới của Học viện (đồng chí Lê Công Thành, Nguyễn Mã Lương sẽ đón tại Nam An Khánh).

- 12h00: xe đưa đoàn từ Nam An Khánh về Tôn Thất Thuyết

- 12h30: Xe trả Cán bộ và sinh viên tại đầu ngõ 7 Tôn Thất Thuyết và kết thúc chuyên đi.

 

  1. Phân công cán bộ phụ trách xe và đưa đón sinh viên K10:

TT

Họ và tên cán bộ phục trách

Đơn vị

Xe số

Ghi chú

1

Nguyễn Tiến Hùng

P.CTSV

1

 

2

Đỗ Kiến Vọng

P.CTSV

1

 

 3

 Phạm Ngọc Trụ

 Viện ĐTQT

 1

 

4

Bùi Minh Tuấn

P.CTSV

2

 

5

Nguyễn Hoàng Diệu Linh

Khoa KT

2

 

 

 

 

 

 

6

Nguyễn Tiến Thành

P.TCHC

3

 

7

Phạm Hoàng Ngân

Khoa KTQT

3

 

 

 

 

 

 

8

Nguyễn Quang Sơn

Khoa KTPT

4

 

9

Đỗ Thị Anh

Khoa TC-ĐT

4

 

 

 

 

 

 

10

Nguyễn Dương

P.CTSV

5

 

11

Hoàng Thị Thu Huyền

Bộ môn NN

5

 

 

 

 

 

 

12

Tạ Đức Anh

P.TCHC

6

 

13

Lê Hoài Thương

Khoa QTKD

6

 

 

 

 

 

 

14

Vũ Tiến Sơn

P.CTSV

7

 

15

Lê Vũ Trường

TT DV& HTĐT

7

 

16

Lưu Thị Tuyết

Khoa Luật

7

 

 

Trên đây là Lịch trình đưa sinh viên K10 đi học tập chuyên đề tại Đá Chông – K9 – Ba Vì – Hà Nội, thăm quan cơ sở mới của Học viện tại Nam An Khánh và phân công cán bộ phụ trách xe. Đề nghị các cán bộ có mặt đúng giờ và nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Các thành viên theo danh sách;

TRƯỞNG PHÒNG

 

Đã ký

 

TS. Nguyễn Tiến Hùng