THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo v/v đăng ký tham dự khóa học "Thuận lợi hóa thương mại và phát triển kinh tế" (Economic Development and Trade Facilitation)
Publish date 10/05/2019 | 14:09 PM  | Lượt xem: 1272

Trong khuôn khổ hợp tác ASEAN, Trung tâm Hợp tác Việt Nam - Singapore do Học viện Ngoại giao - Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Singapore - Bộ Ngoại giao Singapore đồng chủ quản, tổ chức khóa học "Thuận lợi hóa thương mị và phát triển kinh tế" (Economic Development and Trade Facilitation).

Thời gian: từ ngày 03/06/2019 đến ngày 07/06/2019 (08h30-16h00)
Địa điểm: Trung tâm Hợp tác Việt Nam - Singapore (phòng 401, tòa nhà Pacific, 83B Lý Thường Kiệt, Hà Nội).

Chi tiết: TẠI ĐÂY