THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo về việc khảo sát trực tuyến

Publish date 21/02/2020 | 20:03 PM  | Lượt xem: 860
Để nâng cao hiệu quả sử dụng công cụ trực tuyến (LMS, ZOOM) trong giảng dạy và học tập tại Học viện, đề nghị các thầy, cô và các em sinh viên...

Thông báo về việc kéo dài thời gian học trực tuyến

Publish date 20/02/2020 | 02:56 PM  | Lượt xem: 281

Thông báo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do vi rút Covid - 19

Publish date 18/02/2020 | 10:00 AM  | Lượt xem: 195
TẢI THÔNG BÁO TẠI ĐÂY

THÔNG BÁO V/v tổ chức giảng dạy trực tuyến

Publish date 15/02/2020 | 04:00 PM  | Lượt xem: 969
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Số: 26/TB-HVCSPT CỘNG HOÀ XÃ HỘI...

MÃ ENROLMENT KEY CÁC LỚP HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 (19-20) VÀ HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP

Publish date 15/02/2020 | 08:04 AM  | Lượt xem: 4366
Các sinh viên đăng nhập hệ thống LMS theo hướng dẫn sau: [Download File hướng dẫn] Mã đăng nhập vào các lớp Học phần ( Enrolment Key ): [Download ...

Tài liệu tập huấn đào tạo trực tuyến

Publish date 13/02/2020 | 02:14 PM  | Lượt xem: 661
Tài liệu tập huấn đào tạo trực tuyến Thứ 6 ngày 14/2/2020: Gồm 07 tài liệu   1. Hướng dẫn đăng nhập hệ thống LMS _Giảng viên 2. Hướng dẫn...

Thông báo tổ chức tập huấn ứng dụng hệ thống quản lý học tập Learning Management System (LMS)

Publish date 12/02/2020 | 03:55 PM  | Lượt xem: 640
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Thông báo tổ chức học trực tuyến

Publish date 11/02/2020 | 10:10 PM  | Lượt xem: 778
Tải Thông báo Tại đây

Kế hoạch công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona nCoV gây ra

Publish date 10/02/2020 | 09:29 AM  | Lượt xem: 537
Tải Kế hoạch TẠI ĐÂY

Thông báo xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí năm 2020

Publish date 06/02/2020 | 02:33 PM  | Lượt xem: 358
Tải Thông báo TẠI ĐÂY

Thông báo về việc liên hệ thực tập tại các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Publish date 06/02/2020 | 08:39 AM  | Lượt xem: 367
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Thông báo nộp học phí học kỳ II năm học 2019-2020

Publish date 05/02/2020 | 01:49 PM  | Lượt xem: 848
Tải Thông báo TẠI ĐÂY

Thông báo nghỉ học đối với sinh viên do dịch cúm Corona

Publish date 31/01/2020 | 08:27 PM  | Lượt xem: 871
Tải Thông báo TẠI ĐÂY

Thông báo hủy lớp học phần học kỳ II năm học 2019-2020 (đợt 2)

Publish date 20/01/2020 | 02:41 PM  | Lượt xem: 752
   BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ     HỌC VIỆN    CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Số:...