THÔNG BÁO THÔNG BÁO

THÔNG BÁO V/v Thu học phí Học kỳ I năm học 2019-2020 (lần 2)

Publish date 18/09/2019 | 13:57 PM  | Lượt xem: 851
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Thư mời Hội thảo Quốc tế: "The dynamics of international trade and global supply chains"

Publish date 13/09/2019 | 10:55 AM  | Lượt xem: 245
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN phối hợp với Đại học Minnesota, Duluth (Hoa Kỳ), Đại học Quốc gia Chengchi (Đài Loan) và Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội tổ chức Hội thảo: ...

Tổng hợp giờ NCKH của cán bộ, giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển năm học 2018- 2019

Publish date 05/09/2019 | 03:35 PM  | Lượt xem: 504
                                                       ...

THÔNG BÁO V/v lịch nghỉ học và dự Lễ Khai giảng Đại học chính quy Khóa 10

Publish date 05/09/2019 | 01:51 PM  | Lượt xem: 732
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Số: 85/TB-HVCSPT CỘNG HOÀ XÃ HỘI...

Giấy mời tham dự Hội thảo "Tiềm năng phát triển thị trường khí tại Việt Nam"

Publish date 04/09/2019 | 09:12 AM  | Lượt xem: 343
Thị trường khí tại Việt Nam đã được hình thành và phát triển trên 25 năm, bên cạnh những thành tựu nổi bật vẫn còn những bất...

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi phân loại Tiếng Anh đầu vào cho Khoá 10 (Đợt 3)

Publish date 03/09/2019 | 04:58 PM  | Lượt xem: 465
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Số: 85/TB-HVCSPT CỘNG HOÀ XÃ HỘI...

THÔNG BÁO V/v hủy lớp học phần Tiếng Anh cơ bản 1 Học kỳ 1, năm học 2019 - 2020

Publish date 03/09/2019 | 02:38 PM  | Lượt xem: 540
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Số: 103/TB-HVCSPT CỘNG HOÀ XÃ HỘI...

QUYẾT ĐỊNH V/v Quy định quy đổi điểm học phần tiếng Anh đối với các chuyên ngành đào tạo của Học viện Chính sách và Phát triển

Publish date 30/08/2019 | 03:24 PM  | Lượt xem: 1450
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Số: 803/QĐ-HVCSPT CỘNG HOÀ XÃ HỘI...

Quy trình và mẫu đơn đào tạo

Publish date 30/08/2019 | 10:36 AM  | Lượt xem: 657
File Quy trình ( TẢI TẠI ĐÂY )

THÔNG BÁO V/v đăng kí tín chỉ học phần Tiếng Anh cơ bản 1 và Pre Tiếng Anh cơ bản Học kỳ I năm học 2019 – 2020, Khoá 10 hệ đại trà

Publish date 29/08/2019 | 04:51 PM  | Lượt xem: 2025
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Số:        /TB-HVCSPT CỘNG...

Thông báo thu học phí học kỳ I năm học 2019 - 2020

Publish date 29/08/2019 | 11:04 AM  | Lượt xem: 1323

Kết quả TOEIC Placement

Publish date 29/08/2019 | 09:26 AM  | Lượt xem: 1800
Kết quả thi ngày  8/8( TẢI TẠI ĐÂY ) Kết quả thi ngày 25/8 ( TẢI TẠI ĐÂY )

Thông báo v/v đề xuất đề tài NCKH cấp Học viện năm 2020

Publish date 28/08/2019 | 09:39 AM  | Lượt xem: 432
Để phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2020 của Học viện, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác đề nghị các cá nhân,...

Thông báo kê khai vượt giờ giảng năm 2018

Publish date 27/08/2019 | 10:26 AM  | Lượt xem: 417
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

THÔNG BÁO V/v đăng kí tín chỉ một số học phần thuộc Thời khoá biểu Khoá 10 Học kỳ I năm học 2019 – 2020, cho các khóa hệ đại trà

Publish date 27/08/2019 | 09:23 AM  | Lượt xem: 1784
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Số: 702/TB-HVCSPT CỘNG HOÀ XÃ HỘI...

Thư mời tham dự "Hội nghị Doanh nghiệp xã hội và Phát triển bền vững"

Publish date 24/08/2019 | 05:00 PM  | Lượt xem: 391
Nhằm  tháo gỡ khó khăn và chia sẻ kinh nghiệm cho các Doanh nghiệp xã hội nói riêng và đề cao tính trách nhiệm xã...

QUYẾT ĐỊNH V/v công bố danh sách sinh viên các lớp chuyên ngành Khoá 10 (niên khoá 2019-2023) của Học viện Chính sách và Phát triển

Publish date 23/08/2019 | 04:38 PM  | Lượt xem: 2614
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Số: 693/QĐ-HVCSPT CỘNG HOÀ XÃ HỘI...

Thời khóa biểu và lịch đăng ký tín chỉ Học kỳ I năm học 2019 – 2020, khóa 10 hệ đại trà

Publish date 23/08/2019 | 01:58 PM  | Lượt xem: 6372
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Số:     /TB-HVCSPT CỘNG...

THÔNG BÁO V/v điểm trúng tuyển theo chuyên ngành đối với thí sinh nhập học năm 2019

Publish date 23/08/2019 | 08:05 AM  | Lượt xem: 822
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Số: 96/TB-HVCSPT CỘNG HOÀ XÃ HỘI...

Thư mời tham dự Hội thảo "Định hướng chính sách hợp tác win-win trong ngành phân phối giữa Việt Nam-Hàn Quốc"

Publish date 22/08/2019 | 03:34 PM  | Lượt xem: 479
Trong khuôn khổ hợp tác thực hiện Dự án "Xây dựng năng lực nhằm phát triển toàn diện ngành công nghiệp phân phối của Việt Nam (Dự...