Thông báo sinh viên Thông báo sinh viên

Thông báo kết quả môn thi kiến thức chung thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng
 | Lượt xem: 732

Ngày 06/3/2019, Học viện Chính sách và Phát triển, Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng đã tổ chức thi viết môn Kiến thức chung cho các ứng viên dự thi vị trí Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế. 

CHI TIẾT KẾT QUẢ THI CỦA CÁC ỨNG VIÊN tải tại đây