THÔNG ĐIỆP CỦA BAN GIÁM ĐỐC THÔNG ĐIỆP CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc
 | Lượt xem: 301735

Giám đốc

PGS.TS. Đào Văn Hùng

Thành viên Hội đồng Chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia

Nguyên Phó chủ nhiệm Khoa Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Giảng dạy các môn:

 1. Lý thuyết tài chính tiền tệ (sinh viên)
 2. Nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương
 3. Tài chính – Ngân hàng và sự phát triển (Chương trình cao học)

Các ấn phẩm:

1. "Study case:  People s Credit Funds in Vietnam". do Development International Desjardns, Canada phát hành bằng 3 thứ tiếng: Anh; Pháp và Tây Ban Nha năm 1998.
2.  "Micro financial systems development in Asian transitional economies", do tổ chức Asia pacific rural and agricultural credit (Hiệp hội tín dụng nông nghịêp và nông thôn châu Á, Thái bình dương) và tổ chức International fund for agricultural development (Quỹ phát triển nông nghiệp Quốc tế) ấn hành năm 1998..
3. "Mercado de credito informaly microfinanzas en Vietnam" do tổ chức  Banco Interamericano de Desarrollo  (Ngân hàng phát triển Liên châu Mỹ) ấn hành Năm 2001.
4. " Phát triển hoạt động tài chính vi mô ở Việt Nam" do Nhà xuất bản Lao động - Xã hội xuất bản Năm 2005.

Email: daohung@apd.edu.vn

daohungvan@gmail.com

Tel: 04 85879138

 

 

Phó Giám đốc

PGS, TS. Trần Trọng Nguyên

 • Phó giáo sư ngành Kinh tế; Thành viên Hội đồng khoa học của Trung tâm nghiên cứu ứng dụng toán trong lĩnh vực kinh tế, tài chính - ngân hàng (FMathLab), thuộc Viện Nghiên cứu cao cấp về toán (VIASM).
 • Nguyên giảng viên Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
 • Giảng dạy các môn học:
 • Toán cao cấp, Xác suất và thống kê,
 • Kinh tế lượng,
 • Giải tích ngẫu nhiên,
 • Phân tích chuỗi thời gian,
 • Phân tích thống kê nhiều chiều,
 • Toán tài chính,
 • Các mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính,
 • Phân tích kỹ thuật trong tài chính,
 • Đo lường rủi ro tài chính,…
 • Lĩnh vực quan tâm:
 • Toán tài chính,
 • Phân tích và định giá tài sản,
 • Đo lường rủi ro,
 • Phân tích kỹ thuật,
 • Phân tích và dự báo,
 • Thống kê kinh tế,…
 • Liên hệ:
 • Điện thoại: 024. 37957369
 • Email: nguyentt@apd.edu.vn

 

Phó Giám đốc

TS. Giang Thanh Tùng

 

Tốt nghiệp Đại học và Tiến sĩ Luật tại Khoa Luật quốc tế, Học viện Quan hệ quốc tế Moscow (MGIMO).

Chức vụ công tác đã đảm nhiệm:

Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phó Cục Trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Đại diện xúc tiến đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại San Francisco, California, Hoa Kỳ.

Lĩnh vực công tác đã đảm nhiệm:

Pháp luật đầu tư quốc tế; pháp luật đầu tư; hội nhập quốc tế và xúc tiến đầu tư.

- Email: tunggiangthanh@mpi.gov.vn