Tin tức Tin tức

THÔNG BÁO V/v thông báo điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2019 (Đợt 1)
 | Lượt xem: 3998

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 81/TB-HVCSPT

                                                                                  Hà Nội, ngày 8 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v thông báo điểm chuẩn trúng tuyển

kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2019 (Đợt 1)

       Căn cứ Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

       Căn cứ vào biên bản họp ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng tuyển sinh năm 2019.

       Học viện Chính sách và Phát triển thông báo điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2019 (Đợt 1) như sau:

1. Điểm chuẩn trúng tuyển các ngành

STT

Ngành

Mã ngành

Điểm trúng tuyển

1

Kinh tế

7310101

17,50

2

Kinh tế phát triển

7310105

17,20

3

Kinh tế quốc tế

7310106

20,00

4

Quản lý Nhà nước

7310205

17,15

5

Quản trị kinh doanh

7340101

19,25

6

Tài chính – Ngân hàng

7340201

19,00

7

Luật Kinh tế

7380107

17,15

- Danh sách trúng tuyển đợt 1 (Danh sách kèm theo)

2. Thời gian nộp phiếu chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia

- Các thí sinh trúng tuyển nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 và nhận giấy báo nhập học, thời gian từ 8 giờ 00 ngày 9/8/2019 đến 17 giờ 00 ngày 15/8/2019 theo 1 trong 2 phương thức sau:

          (a) Nộp trực tiếp cho Hội đồng tuyển sinh của Học viện Chính sách và Phát triển tại địa chỉ:

Tầng 5, Phòng 502 (Thư viện), Học viện Chính sách và Phát triển.

Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ngõ 7, phố Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.37957368/ 024.37473186

           (b) Nộp qua đường bưu điện theo hình thức thư bảo đảm, chuyển phát nhanh theo địa chỉ:

Phòng Quản lý đào tạo, Tầng 6, Phòng 601,

Học viện Chính sách và Phát triển

Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngõ 7, phố Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.37957368/ 024.7473186

3. Thời gian nhập học

- Học viện tổ chức nhập học cho thí sinh trúng tuyển: Từ 8h00 – 17h00 Thứ Bảy, ngày 17/8/2019.

+ Buổi sáng: Từ 8h00 – 11h30 đối với các thí sinh trúng tuyển ngành Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Kinh tế phát triển, Quản lý Nhà nước.

+ Buổi chiều: Từ 13h30 – 17h00 đối với các thí sinh trúng tuyển ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Luật kinh tế.

- Trường hợp thí sinh chưa nhận được giấy báo nhập học, thí sinh cần chuẩn bị các giấy tờ cần thiết theo hướng dẫn (cập nhật trên website tại địa chỉ: http://apd.edu.vn), thí sinh thiếu giấy tờ vẫn đến nhập học theo đúng lịch đã thông báo và bổ sung hồ sơ trước ngày 30/8/2019.

- Tuyển sinh chương trình chất lượng cao: Những thí sinh đã đạt điểm trúng tuyển vào Học viện được đăng ký xét tuyển chương trình chất lượng cao (Ngành Kinh tế quốc tế và Ngành Tài chính – Ngân hàng) theo quy định của Học viện. Thí sinh xem thông tin chi tiết trên website (mục Thông báo) tại địa chỉ: http://tuyensinh.apd.edu.vn/

          Học viện Chính sách và Phát triển trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Thành viên HĐTS;

- Website Học viện;

- Lưu: TC-HC, QLĐT.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

PGS,TS. Đào Văn Hùng