Tin tức Tin tức

Hội nghị Ban Cán sự, Ban Chấp hành các lớp sinh viên đầu học kỳ II năm học 2016-2017
Publish date 22/09/2017 | 16:08 PM  | Lượt xem: 753

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2016-2017, sáng ngày 04/3/2017 tại giảng đường 405 tòa nhà D25 Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Chính trị và Công tác sinh viên đã tổ chức Hội nghị Ban cán sự, Ban chấp hành các lớp sinh viên đầu học kỳ II, năm học 2016-2017. Tham dự hội nghị có TS. Nguyễn Tiến Hùng - Trưởng Phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Ths. Đỗ Kiến Vọng – Phó trưởng Phòng Chính trị và Công tác sinh viên, các thầy cô là trợ lý các Khoa quản lý sinh viên và gần 90 sinh viên là Lớp trưởng, Bí thư các lớp tham gia tập huấn.

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2016-2017, sáng ngày 04/3/2017 tại giảng đường 405 tòa nhà D25 Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Chính trị và Công tác sinh viên đã tổ chức Hội nghị Ban cán sự, Ban chấp hành các lớp sinh viên đầu học kỳ II, năm học 2016-2017. Tham dự hội nghị có TS. Nguyễn Tiến Hùng - Trưởng Phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Ths. Đỗ Kiến Vọng – Phó trưởng Phòng Chính trị và Công tác sinh viên, các thầy cô là trợ lý các Khoa quản lý sinh viên và gần 90 sinh viên là Lớp trưởng, Bí thư các lớp tham gia tập huấn. 

(TS. Nguyễn Tiến Hùng - Trưởng Phòng Chính trị và Công tác sinh viên quán triệt một số nội dung tại Hội nghị)

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Tiến Hùng - Trưởng Phòng Chính trị và Công tác sinh viên quán triệt những vấn đề trọng tâm, căn bản triển khai trong kỳ II, năm hc 2016-2017, những vấn đề Ban cán sự, Ban chấp hành các lớp sinh viên cần đặc biệt lưu ý để triển khai tới sinh viên của lớp trong học kỳ tới. Tăng cường tính kỷ luật trong sinh viên, xây dựng môi trường học tập văn hóa, phát huy và xây dựng phong trào thi đua trong học tập và rèn luyện của sinh viên, tích cực phấn đấu kết nạp đảng trong sinh viên. 

Tại Hội nghị, Ths Đỗ Kiến Vọng – Phó trưởng Phòng Chính trị và Công tác sinh viên đã triển khai nội dung: Phổ biến quy chế quy định về tiêu chuẩn, chức năng và nhiệm vụ của Ban cán sự các lớp. Phổ biến và quán triệt một số vấn đề quan trọng và cấp bách trong kỳ II, năm học 2016-2017 mà sinh viên trong Học viện cần biết, đặc biệt về vấn đề kỷ luật học đường trong sinh viên, công tác xây dựng văn hóa học đường tại Học viện trong thời gian tới. 

(Ths. Đỗ Kiến Vọng – Phó Trưởng Phòng Chính trị và Công tác sinh viên phổ biến một số nội dung

liên quan đến công tác sinh viên)

Hội nghị nhận được sự quan tâm và tích cực hưởng ứng của Ban cán sự các lớp, các bạn sinh viên đã tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận tìm giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng công tác Ban cán sự lớp tại Học viện trong thời gian tới.

Hội nghị kết thúc lúc 12h30 cùng ngày.

Nguồn: Phòng Chính trị và Công tác sinh viên