Tin tức Tin tức

Tham dự Hội thảo báo cáo VNR của Việt Nam tại HLPF 2018
Publish date 21/08/2018 | 15:22 PM  | Lượt xem: 1641

Thực hiện Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng chính phủ về ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, trong thời gian qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và các bên liên quan xây dựng báo cáo Rà soát quốc gia tự nguyện về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (VNR) của Việt Nam.

Căn cứ Thư mời số 345/BKHĐT -KHGDTNMT ngày 16/08/2018 về việc mời tham dự Hội thảo báo cáo VNR của Việt Nam tại HLPF 2018 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo giời thiệu Báo cáo VNR

Thời gian: 8h30, thứ sáu, ngày 24/08/2018

Địa điểm: Phòng họp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội.

Để tham dự Hội thảo vui lòng gửi thông tin cá nhân về Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác trước ngày 22/08/2018, (chi tiết liên hệ Ms. Hạnh 0981863488, email: minhhanh@apd.edu.vn

Thông tin chi tiết : Tải tại đây