Tin tức Tin tức

CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH

Publish date 13/02/2019 | 08:49 AM  | Lượt xem: 947
Nhằm hướng đến mục tiêu sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ sử dụng thành thạo ngoại ngữ, Viện Đào tạo Quốc tế đã áp dụng chuẩn đầu ra trình độ tiếng...

CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC

Publish date 14/02/2019 | 02:21 PM  | Lượt xem: 841
Nhằm hướng đến mục tiêu sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ có kỹ năng tin học thành thạo, Viện Đào tạo Quốc tế đã áp dụng chuẩn đầu ra trình...