Học viện Chính sách và Phát triển bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển kết hợp từ 18,0 điểm trở lên.
Học viện Chính sách và Phát triển bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển kết hợp từ 18,0 điểm trở lên.
Thông báo xét tuyển kết hợp
Thông báo xét tuyển kết hợp
Thông báo tuyển sinh chương trình thạc sỹ cấp bằng Đại học Rennes 1, Pháp
Thông báo tuyển sinh chương trình thạc sỹ cấp bằng Đại học Rennes 1, Pháp
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ coi thi, giám sát Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ coi thi, giám sát Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019
Học viện Chính sách và Phát triển đến thăm và làm việc với Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Tỉnh Lào Cai
Học viện Chính sách và Phát triển đến thăm và làm việc với Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Tỉnh Lào Cai
Bootstrap Slider

Tin tức sự kiện

View all

Đoàn thanh niên Đoàn thanh niên

Đối tác Đối tác