THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ QUY HOẠCH DO HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ VẤN
Học viện Chính sách và Phát triển đã và đang triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu, tư vấn liên quan đến lĩnh vực quy hoạch nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao trong việc triển khai Luật Quy hoạch 2017. Từ tháng 9/2019 đến tháng 1/2020 nhóm chuyên gia của Học viện Chính sách và Phát triển do TS. Nguyễn Thế Vinh (Phó Giám đốc Học viện) phụ trách trong vai trò là đơn vị tư vấn đã triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đ
THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ QUY HOẠCH DO HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ VẤN
Bootstrap Slider

Tin tức sự kiện

View all

Đoàn thanh niên Đoàn thanh niên

Đối tác Đối tác