TUYỂN DỤNG TUYỂN DỤNG

Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng/viện/khoa tại một số đơn vị thuộc Học viện Chính sách và Phát triển
 | Lượt xem: 1131

Học viện Chính sách và Phát triển thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng/viện/khoa một số đơn vị thuộc Học viện, cụ thể như sau:

01 vị trí Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế

01 vị trí Trưởng khoa Chính sách công

01 vị trí Trưởng khoa Cơ bản

01 vị trí Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác

Thông tin chi tiết xem THÔNG BÁO TẠI ĐÂY

Mẫu Sơ yếu lý lịch tải TẠI ĐÂY

Mẫu Đơn xin thi tuyển tải TẠI ĐÂY