GIỚI THIỆU

 TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG, TƯ VẤN VÀ PHẢN BIỆN CHÍNH SÁCH 

Trung tâm Bồi dưỡng, Tư vấn và Phản biện chính sách được thành lập theo Quyết định số 526/QĐ-HVCSPT ngày 10/8/2018 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển.

HỒ SƠ NĂNG LỰC CỦA TRUNG TÂM: VUI LÒNG THAM KHẢO TẠI ĐÂY

Thông tin giới thiệu chung: vui lòng tham khảo tại đây

(Ban giám đốc Học viện Chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng, Tư vấn và Phản biện Chính sách tại Lễ Khai giảng năm học mới 2020-2021)

   

 

    I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG, TƯ VẤN VÀ PHẢN BIỆN CHÍNH SÁCH

1. Chức năng của Trung tâm Bồi dưỡng, Tư vấn và Phản biện chính sách

Trung tâm có chức năng:

(i) Thực hiện các nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế, chính sách, quản lý, môi trường, công nghệ, nông nghiệp ….;

(ii) Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong và ngoài ngành Kế hoạch và Đầu tư;

(iii) Cung cấp các dịch vụ tư vấn về các lĩnh vực xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển ngắn, trung, dài hạn; quy hoạch phát triển; quản trị chiến lược; quản trị phát triển; quản trị doanh nghiệp; quản lý dự án đầu tư; đấu thầu; tài chính – ngân hàng; và các dịch vụ tư vấn liên quan khác cho các tổ chức, các nhân trong và ngoài nước;

(iv) Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị, diễn đàn, tọa đàm trong và ngoài nước…;

(v) Tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn ngắn hạn cho sinh viên và doanh nghiệp

(vi) Hợp tác và liên kết quốc tế để thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nghiên cứu, hội nghị, hội thảo và tư vấn ….

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm

 1. Tổ chức các hoạt động theo chức năng được giao theo quy định dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, ban Giám đốc Học viện;

 2. Được hợp tác, liên kết và ký kết hợp đồng thuê, khoán, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để triển khai hiệu quả các hoạt động của Trung tâm;

3. Cấp và quản lý việc cấp các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận cho các học viên đã hoàn thành các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Trung tâm tổ chức theo quy định của pháp luật;   

 4. Thực hiện quyền tự chủ của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Học viện.

5. Quản lý viên chức, người lao động theo hợp đồng bảo đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

 6. Quản lý tài chính, tài sản theo quy định của Học viện và các quy định của pháp luật.

 7. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo, thống kê theo quy định.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Học viện.

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

2.1. Cơ cấu tổ chức, nhân sự của Trung tâm

  1. Lãnh đạo Trung tâm : Giám đốc và các Phó giám đốc
  2. Phòng Đào tạo và bồi dưỡng
  3. Phòng Nghiên cứu, tư vấn và Phản biện chính sách
  4. Phòng Hành chính tổng hợp
  5. Mô hình tổ chức của Trung tâm như sau:

Nội dung Quy chế hoạt động của Trung tâm: Vui lòng Dowload Tại đây.

2.1. Danh sách cán bộ của Trung tâm và phân công nhiệm vụ 

 

(Chi tiết vui lòng tham khảo: Tại đây)

Danh sách Đội ngũ giảng viên và Nhà khoa học của Học viện tham gia giảng dạy: 

Vui lòng Dowload Tại đây

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Địa chỉ: Phòng 206, Tòa nhà C, Học viện Chính sách và Phát triển, Khu đô thị Nam An Khánh - An Thượng - Hoài Đức - Hà Nội.

Hotline: 0978.459.828     Điện thoại CQ:   (024) 3795 7358  Fax: (024) 3747 5217

Email: Trungtamboiduong@apd.edu.vn  

Fanpage của Trung tâm: https://www.facebook.com/apd.trungtamboiduong.tuvanchinhsach/?ref=pages_you_manage