GIỚI THIỆU

KHOA CHÍNH SÁCH CÔNG

Khoa Chính sách công ra đời gắn liền với sự hình thành và phát triển Học viện Chính sách và Phát triển. Ngay từ ngày đầu thành lập, Khoa là đơn vị đào tạo, nghiên cứu trọng điểm của Học viện, gắn với sứ mệnh và tầm nhìn của Học viện Chính sách và Phát triển.

Khoa Chính sách công ngày nay có tên gọi đầu tiên là Khoa Chính sách phát triển, được thành lập theo quyết định số 458/QĐ-HVCS&PT, ngày 17/9/2009 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển. Sau gần một năm hoạt động, khoa tiếp tục được đổi tên thành Khoa Chính sách công và xã hội học theo quyết định số 433 /QĐ-HVCS&PT, ngày 12/7/2010 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển. Tên gọi Khoa Chính sách công chính thức được đổi tên theo quyết định số 299/QĐ-HVCS&PT, ngày 2/6/2011 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển. Khoa Chính sách công thực hiện chức năng quản lý hành chính, quản lý công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đào tạo và quản lý cơ sở vật chất trong Khoa nhằm đáp ứng chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Học viện, cũng như nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo chức năng, nhiệm vụ của Học viện. Hiện nay, Khoa Chính sách công đang thực hiện đào tạo 2 chương trình: cử nhân và thạc sĩ và tiến tới đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Chính sách công.

Về chương trình cử nhân, Khoa Chính sách công đào tạo 2 ngành: kinh tế, chuyên ngành kinh tế và quản lý; và Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý công. Ngành học trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý, tài chính của hai khu vực công và tư. Sinh viên tốt nghiệp có thể đáp ứng đa dạng yêu cầu của nhà tuyển dụng nói riêng và thị trường lao động nói chung, có khả năng xử lý các sự vụ của cơ quan về quản lý tài chính, nhân sự, hành chính, quản lý và thẩm định dự án đầu tư, đấu thầu dự án, quản lý và phân tích dữ liệu, … có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh, ứng dụng được công nghệ thông tin vào công việc và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp. Theo khảo sát của Khoa, 95% sinh viên tốt nghiệp Khoa chính sách công đều tìm kiếm được việc làm ngay, và nhiều sinh viên hiện nay đang được đề bạt giữ những vị trí quan trọng trong tổ chức và được các tổ chức tuyển dụng lao động đánh giá cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tiếng Anh, kỹ năng và thái độ làm việc.

(PGS.TS. Ngô Phúc Hạnh trả lời tư vấn tuyển sinh năm 2021)

Đối với chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Chính sách công: Khoa hiện nay đang là địa chỉ tin cậy của các học viên đến từ các cơ quan Trung ương, Địa phương, các Doanh nghiệp và sinh viên mới tốt nghiệp từ các trường đại học trong và ngoài nước có nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn. Chương trình cao học Chính sách công trang bị kiến thức cơ bản và nâng cao về Chính sách công, Phân tích chính sách, Quản lý khu vực công, Tài chính công, Luật và chính sách công, Xã hội học, Thể chế kinh tế, Hành chính công, Chính sách kinh tế, Chính sách xã hội, Chính sách phát triển nguồn nhân lực… Học viên sau khi tốt nghiệp có khả năng phân tích, tư vấn và xây dựng chính sách cho cơ quan; quản lý và thực thi hiệu quả chính sách phát triển của tổ chức. Trong quá trình học tập, các học viên được đi thực tế, giao lưu học thuật với các chuyên gia, chính khách, các nhà khoa học uy tín trong nước và quốc tế.

Về đội ngũ cán bộ giảng viên, Khoa Chính sách công hiện nay là đơn vị duy nhất tại Học viện chiếm tỷ lệ đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ là phó giáo sư, tiến sĩ cao nhất, chiếm 33.3%. Đội ngũ cán bộ, giảng viên hiện đang là những chuyên gia, nhà khoa học uy tín ở trong nước và quốc tế. Tư vấn cho các tổ chức kinh tế - tài chính, tổ chức chính phủ và phí chính phủ trong nước và quốc tế. Thường xuyên tham gia nghiên cứu và phản biện chính sách cho Học viện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng nhà nước, Ngân hàng thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, McKinsey, … về: chính sách thu hút đầu tư nước ngoài; chính sách tài chính tiền tệ quốc gia; chính sách an sinh xã hội; quy hoạch kinh tế - xã hội …

Sinh viên, Học viên đến học tập và rèn luyện tại Khoa Chính sách công sẽ được đắm mình trong môi trường học tập chuyên nghiệp, năng động, đầy tính chia sẻ và trách nhiệm.

Trân trọng!

PGS.TS. GVCC. Ngô Phúc Hạnh

Phó trưởng khoa Khoa Chính sách công

SLIDES GIỚI THIỆU - dowload tại đây

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 

 

(Khoa Chính sách công)