GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU

KHOA QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 88/QĐ-HVCS&PT ngày 14/4/2009 
của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển)

Trưởng Khoa: TS. Vũ Thị Minh Luận

Phó trưởng Khoa: TS. Trịnh Tùng

Điện thoại CQ: 024.37957351
Fax: 024.37475217/024.35562392

 

1. Chức năng

 •  Khoa Quản trị doanh nghiệp giúp Giám đốc Học viện CSPT  thực hiện chức năng quản lý hành chính, quản lý công tác giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo, quản lý cơ sở vật chất trong Khoa nhằm đáp ứng chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Học viện.
 • • Trang bị kiến thức cơ bản cho học viên và sinh viên về khởi sự doanh nghiệp, quản trị tổ chức, quản trị doanh nghiệp, lập phương án kinh doanh, quản trị tài chính, quản trị nhân sự, quản trị marketing, quản trị bán hàng….

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

 • • Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Giám đốc;
 • • Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, hợp tác và chủ trì tổ chức giảng dạy và đào tạo các chuyên ngành thuộc khoa theo các bậc cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ;
 • • Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn do Khoa quản lý;
 • • Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học và các ấn phẩm theo chức năng;
 • • Bồi dưỡng nghiệp vụ về quản trị doanh nghiệp có thời hạn theo yêu cầu;
  • Xây dựng kế hoạch nghiên cứu triển khai và quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học; tư vấn về quản trị doanh nghiệp; các hoạt động hợp tác quốc tế thuộc các lĩnh vực chuyên môn Khoa quản lý;
 • • Tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong Khoa theo chủ trương của Học viện;
 • • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển giao.

 

3. Các cán bộ giảng viên tham gia giảng dạy chính

TT

Họ tên

Học hàm,
học vị

Email

1

Vũ Thị Minh Luận

GVC, Tiến

vuminhluan@gmail.com

2

Trịnh Tùng

Tiến

trinhtungus@yahoo.com

3

Đặng Quỳnh Trang

Thạc

trangdq.214@gmail.com

4

Lê Đỗ Hưng

Thạc

hungld.is@gmail.com

5

Lê Thị  Hoài Thương

Cử nhân

thuonglh@apd.edu.vn

CÁC CHUYÊN GIA HƯỚNG DẪN TẠI DOANH NGHIỆP, GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

1

Nguyễn Tất Thành

Thạc sĩ

Chủ tịch
Tập đoàn Đức Thành

2

Phạm Thành Minh

Thạc sĩ

Tổng thư ký

Hiệp hội Quảng cáo HN

3

Đinh Thị Minh Thái

Thạc sĩ

Viện trưởng

Viện Tài chính vi mô và Phát triển cộng đồng

4

Nguyễn Hải Liên

Cử nhân

Giám đốc

Công ty THHH Hải Liên

5

Trần Văn Dũng

Thạc sĩ

Phó Giám đốc

Công ty Saca group

6

Lê Văn Khương

Tiến sĩ

Cục Phát triển DN,

Bộ KHĐT

7

Nguyễn Mai Anh

Tiến sĩ

ĐH BáchKhoa HN

8

Vi Tiến Cường

Thạc sĩ

Đại học Nội vụ

 

4. Môi trường học tập của sinh viên

 • Chuyên ngành Quản trị Doanh nghiệp đào tạo sinh viên theo hệ thống tín chỉ. Sinh viên được học trong môi trường thân thiện, cởi mở, phát huy tính tích cực, sáng tạo;  được vận dụng các kỹ năng hiện đại đáp ứng cho các vị trí quản trị tương lai.

 • Sinh viên của Chuyên ngành được được thực hành trải nghiệm theo mô hình doanh nghiệp tại Học viện và tại các doanh nghiệp, Khu công nghệ cao, vườn ươm doanh nghiệp… Sinh viên thường xuyên được chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm bởi các chuyên gia quốc tế, các lãnh đạo doanh nghiệp trong và ngoài nước.

5. Mục tiêu đào tạo

Về Kiến thức:

Sinh viên được trang bị các kiến thức cơ bản trong các lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh, chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp, quản trị tổ chức, chính sách và môi trường kinh doanh, phát triển các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

♦ Sinh viên được đào tạo các kiến thức thực tế về khởi sự và vận hành doanh nghiệp, quản trị và phát triển doanh nghiệp: thông qua thực tập, học trải nghiệm tại các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu liên quan đến quản trị doanh nghiệp và tại các doanh nghiệp.

Về Kỹ năng:

♦ Sinh viên sẽ được trang bị các kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ;  kỹ năng nhân sự; kỹ năng phân tích tổng hợp… những kỹ năng nền tảng của các cấp quản trị trong tổ chức, doanh nghiệp.

Về Thái độ:

♦ Sinh viên được giáo dục đạo đức nghề nghiệp, có thái độ nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, có ý thức và năng lực hợp tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao để trở thành các nhà quản trị có trách nhiệm xã hội.

6. Cơ hội nghề nghiệp cho cử nhân Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Quản trị Doanh nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng:

• Tự khởi sự và vận hành một doanh nghiệp;

• Làm việc trong các loại hình doanh nghiệp: nhân viên Nghiên cứu thị trường, Marketing, quản trị nhân lực, quản trị sản xuất....

• Nghiên cứu, thực hiện báo cáo trong các viện nghiên cứu về doanh nghiệp; các trung tâm nghiên cứu thị trường

• Làm việc trong các cơ quan quản lý cấp bộ, ngành và địa phương với các vị trí liên quan đến quản lý và phát triển doanh nghiệp;

• Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp tục học với các bậc học cao hơn để giảng dạy trong các trường đại học về quản trị kinh doanh.

7. Lí lịch khoa học của các cán bộ giảng viên

8. Hoạt động nổi bật của sinh viên tại các cuộc thi trong và ngoài Học viện

 • • Giải Ba NCKH toàn quốc 2016: Olympic Kinh tế lượng ứng dụng
 • (Đề tài: Phân tích sự hài lòng của khách hàng đối với siêu thị Đức Thành) 
 • • Giải Nhất NCKH sinh viên cấp Học viện 2015
 • (Đề tài: Ứng dụng phương thức sản xuất tinh gọn trong doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam)
 • • Giải Nhất bóng đá nam sinh viên 2015
 • • Giải Nhất cuộc thi tiếng Anh Tìm hiểu văn hóa các nước nói tiếng Anh 2015
 • • Giải Nhì cuộc thi nấu ăn APD Master Chef 2015
 • • Giải Ba cuộc thi Tiếng Anh English Star Contest 2014

Địa chỉ liên hệ:

Khoa Quản trị Doanh nghiệp, Học viện Chính sách và Phát triểnngõ 7, Tôn Thất Thuyết, Khu đô thị mới Cấu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội (tầng 7).

Điện thoại: 024.37957351