Giới thiệu về khoa Kinh tế số

content:

1. Giới thiệu chung

      Khoa Kinh tế số (Faculty of Digital Economics - FDE) được thành lập theo Quyết định số 604/QĐ-BKHĐT ngày 12/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tuy mới được tái lập nhưng đội ngũ cán bộ, giảng viên của Khoa đã có gần 13 năm gắn bó với quá trình hình thành và phát triển của Học viện với tiền thân ban đầu là Khoa Toán. Năm 2019, Khoa Toán được ghép với Khoa Đấu thầu, Khoa Đầu tư để hình thành nên Khoa Kinh tế với 3 chuyên ngành đào tạo trình độ Đại học cho Học viện. Trong đó, chuyên ngành Phân tích dữ liệu lớn trong Kinh tế và Kinh doanh (Big Data) được sự quản lý trực tiếp về mặt chuyên môn của Bộ môn Toán Kinh tế (tên mới của Khoa Toán).

      Ngày 16/3/2021 được sự cho phép của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Chính sách và Phát triển là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên đào tạo ngành Kinh tế số (mã số 7310112) với 2 chuyên ngành là: Phân tích dữ liệu lớn trong Kinh tế và Kinh doanh; Kinh tế và Kinh doanh số. Với sự trưởng thành của mình, Bộ môn Toán kinh tế đã được tách ra để trở thành Khoa Kinh tế số như hiện nay. Trong  giai đoạn 2021 - 2025, quy mô sinh viên của Khoa Kinh tế số là 8 lớp với khoảng 600 sinh viên.

     Cả hai chuyên ngành do Khoa Kinh tế số đào tạo đều là những chuyên ngành gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực Kinh tế và Kinh doanh. Sinh viên theo học 2 chuyên ngành này sẽ có cơ hội nghề nghiệp rất rộng mở vì nền kinh tế số của Việt Nam sẽ cần rất nhiều nhân lực có kiến thức và kỹ năng về chuyển đổi số, phân tích dữ liệu kinh doanh và phát triển các mô hình kinh doanh số.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Khoa kinh tế số:

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh và quản lý chuyên môn cho ngành Kinh tế số, mã số 7310112 (chuyên ngành Big Data; chuyên ngành Kinh tế và Kinh doanh số);

- Xây dựng chương trình và giảng dạy các học phần môn học được phân công ở các bậc thạc sỹ và tiến sỹ;

- Tham mưu cho BGĐ để xét chuẩn đầu ra tin học cho sinh viên của Học viện;

- Quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn do Khoa quản lý;

- Tổ chức biên soạn tài liệu giáo trình các môn học do khoa quản lý và Bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đối tượng theo yêu cầu;

- Thực hiện các nghiệm vụ khác do Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển giao.

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC& ĐÀO TẠO

 

Trợ lý khoa: cô Tường Thị Lan Anh - điện thoại: 0988 389 385

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHOA KINH TẾ SỐ

            

Logo Khoa Kinh tế số

Giảng viên Khoa Kinh tế số và sinh viên khóa 10

Giảng viên Khoa kinh tế số và sinh viên khóa 10 tại lễ khai giảng năm học 2019-2020

Hoạt động ngoại khóa với sinh viên chuyên ngành của Khoa

Cùng sinh viên trải nghiệm thực tế tại Việt Á Bank

Cùng sinh viên khóa 10 trải nghiệm thực tế tại Trung tâm dữ liệu của VNPT

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022 - 2023

 

LINK THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA KINH TẾ SỐ NĂM 2021

----------------------------------
Thông tin liên hệ:
KHOA KINH TẾ SỐ - HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
P201, Tòa nhà C, Khu đô thị Nam An Khánh – An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội
Hotline/Zalo: Thầy Tú 0912 426 326/ Thầy Trường 0982 239 982
Facebook: https://www.facebook.com/KinhtesoAPD/