06/01/2020
Học viện Chính sách và Phát triển tiến cử 10 sinh viên nhận Học bổng KORCHAM
06/01/2020
Lễ trao học bổng “Sinh viên giỏi vượt khó” của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Thăng Long
06/01/2020
Lễ trao tặng 10 suất học bổng Korcham cho sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển năm 2019