Hội đồng trường

content:

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Nhiệm kỳ 2020-2025

TT

Họ và tên

Chức vụ và đơn vị công tác

I. Thành viên đương nhiên:

1

Ông Giang Thanh Tùng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện

2

Ông Trần Trọng Nguyên

Giám đốc Học viện

3

Bà Lê Hồng Quân

Chủ tịch Công đoàn Học viện

4

Bà Lê Thị Trang

Đại diện Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện

II. Thành viên đại diện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

5

Ông Nguyễn Thế Ngân

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

6

Ông Nguyễn Đức Tâm

Chánh Văn phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

7

Ông Lê Việt Anh

Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

III.  Thành viên mời đại diện chuyên gia, nhà lãnh đạo, doanh nghiệp:

8

Ông Cao Viết Sinh

Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cố vấn Bộ trưởng, Tổ trưởng Tổ chuyên gia tư vấn của Bộ trưởng

9

Ông Đỗ Quang Hiển

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn T&T

10

Ông Tào Đức Thắng

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel

IV. Thành viên bầu trong Học viện:

11

Ông Nguyễn Thế Vinh

Phó Giám đốc Học viện

12

Ông Nguyễn Thế Hùng

Trưởng phòng Quản lý đào tạo

13

Ông Lê Công Thành

Trưởng phòng Tổ chức hành chính

14

Bà Vũ Thị Minh Luận

Trưởng khoa Quản trị kinh doanh

15

Ông Nguyễn Thanh Bình

Trưởng khoa Kinh tế

16

Ông Nguyễn Như Hà

Trưởng khoa Luật kinh tế, Thư ký Hội đồng Học viện

17

Bà Nguyễn Thị Đông

Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo

18

Ông Vũ Đình Hòa

Phó trưởng khoa Quản trị kinh doanh

19

Bà Phạm Mỹ Hằng Phương

Phó trưởng khoa phụ trách khoa Tài chính - Đầu tư